Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Formació i Treball
FIT

AdreçaC/ Llull 430
08930 Sant Adrià de Besòs
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon933034100
Correu electrònicinsercio@formacioitreball.org
fit@formacioitreball.org
Adreça webwww.formacioitreball.org

DescripcióLa Fundació Formació i Treball (FIT), fundada el 1992, va ser promoguda per Caritas Diocesana de Barcelona i té com a principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat ordinari. Al servei d'aquest objectiu s’emmarca tant l'oferta de formació ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones en risc d'exclusió social
TemàticaTreball/ocupació
Activitat o serveiInserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarItineraris d’inserció sociolaboral RMI
Adreçat a persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Es planteja com un acompanyament al procés d’inserció sociolaboral a partir de l’anàlisi i millora de l'ocupabilitat . Per aconseguir-lo, el Departament de Treball estableix diferents accions que es descriuen a continuació. Els beneficiaries són derivades pel Departament de Treball – Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats

Itineraris d’Inserció per usuaris de Càritas
Al setembre de 2010 es posa en marxa un projecte entre Càritas i FIT que pretén la millora i/o el desenvolupament de les competències laborals dels participants: clarificació dels seus projectes professionals i disseny de la seva trajectòria formativa, millora, en definitiva, de la seva ocupabilitat. S’ha plantejat a partir de la participació dels usuaris en dos mòduls formatius: “Tècniques de recerca de Feina” i “Informàtica”, a més de seguiment individualitzat mitjançant tutories.

El Programa Incorpora
Subvencionat per l’Obra Social de “la Caixa”, promou la implicació del teixit empresarial per a la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats. Les entitats participants ens coordinem en xarxa per intercanviar ofertes de feina, borsa de treballadors, estratègies de prospecció i estructurem, entre tots, una gran plataforma d’empreses col·laboradores en la inserció dels nostres col·lectius.

Projecte Pla d’Ocupació
Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Departament de Treball per a la creació de llocs de treball per persones aturades de llarga durada en el territori de Sant Adrià.

Projecte Obre’t Portes
Promogut per l’Obra Social “la Caixa” dins la convocatòria 2010 -2011 de “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social” el projecte s’adreça a persones derivades de Serveis Penitenciaris i Mesures Penals Alternatives. Facilita la seva integració sociolaboral amb la millora dels seus factors d’ocupabilitat oferint un servei d’acompanyament i sensibilització d’empreses fomentant la contractació.

Itineraris Personals d’Inserció (IPIS)
Orientació professional per a l’ocupació i assistència per a l’autoocupació, amb itineraris d’inserció en funció de les necessitats dels usuaris. L’objectiu és millorar les possibilitats d’inserció mitjançant la millora de les competències personals i l’adquisició d’eines i estratègies que facilitin aconseguir un lloc de treball. El programa s’emmarca dins el servei d’orientació del Projecte Impuls desplegat pel Departament de Treball.

Gestió de Deixalleries

Es consolida l’oferta de serveis de gestió i atenció al públic als punts verds de Sant Andreu i Collserola de la ciutat de Barcelona. Les dificultats amb les que l’entitat es va trobar el primer any de concessió ja estan plenament superades, i es treballa intensament en superar les xifres de desballestament i valorització de residus.

Disminuir la fracció de rebuig no recuperable, - fent créixer així el volum de reciclables com són el cartró, la fusta, el plàstic dur, el vidre, els metalls i altres residus especials- és un dels valors afegits més reconegut pel que treballa Formació i Treball.

Un dels serveis més valorats pel consistori continua sent conscienciar a la població dia a dia, donant atenció personalitzada als usuaris sobre la importància pel medi ambient de la separació i aprofitament de residus.


Serveis Empresarials

BUGADERIA INDUSTRIAL
JARDINERIA
RECOLLIDA VOLUMINOSOS
RECOLLIDA CARTRO COMERCIAL
GESTIO DEIXALLERIES
NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
NETEJA COMUNITATS VEINS I EMPRESES
TRASLLATS DE MOBLES.
SUPORT A LES BRIGADES MUNICIPALS.


Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa pel dret a una alimentació adequada a Barcelona