Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
FUNDACIÓ PROBITAS

AdreçaJesús i Maria, 6
08022 BArcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon93 571 00 43
Correu electrònicolga.sancho@grifols.com
Adreça webfundacion.probitas@grifols.com

DescripcióLa Fundació Probitas té com a objectiu promoure el desenvolupament saludable dels nens i joves més vulnerables en l'ambient físic, psíquic i emocional. Probitas ofereix un suport integral amb recursos nutricionals, socioeducatius, psicosocials i d'atenció a la salut dels menors en risc social.
La intervenció es realitza des dels centres educatius, centres oberts i altres entitats de caràcter social i esportiu, entre uns altres, donant resposta a les necessitats nutricionals, psicosocials i socioeducatives dels menors.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaLleure
Salut
Activitat o serveiAlimentació
Ajuts econòmics
Formació
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Programes o projectes a destacarEl programa RAI (Reforç de l'Alimentació Infantil), programa propi impulsat per la Fundació Probitas en 2012 amb l'objectiu de millorar la salut dels menors més vulnerables del nostre entorn.
El programa es divideix en 3 components, sent la millora nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables els pilars fonamentals:

RAI-AJUDES Al MENJADOR: Garantir l'accés al menjador escolar en primària i secundària donant la possibilitat d'un menjar nutritiu en un espai protegit i saludable.

RAI-PROGRAMES D'ESTIU: Facilitar la realització d'activitats socioeducativas i esportives durant períodes no lectius, assegurant una alimentació i un ambient adequats.

RAI-HÀBITS SALUDABLES: Promoure mitjançant la realització d'activitats i tallers l'adquisició d'hàbits de vida adequats en nutrició, descans, higiene i esport.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa pel dret a una alimentació adequada a Barcelona