Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’empreses NUST - Nous Usos Socials del Temps

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l'Ajuntament de Barcelona. La xarxa treballa per facilitar una millor gestió del temps i conciliació i corresponsabilitat en la vida laboral, familiar, personal i social. Les mesures de conciliació i corresponsabilitat afavoreixen la productivitat i generen un clima de confiança que beneficia tant a l'empresa i l'organització com a qui treballa, i alhora contirbueixen a millorar la qualitat de vida de les persones. La Xarxa NUST s'emmarca en el pacte del temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

La Xarxa es va adscriure a l’Acord Ciutadà a la Jornada Anual 2014.

Empreses i entitats participants

imatge xarxa 11
imatge xarxa 11
imatge xarxa 11
imatge xarxa 3

Objectius

 • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització.
 • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment.
 • En el marc del Pacte del Temps, fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinèrgies i avançar conjuntament.

Accions realitzades

 • Jornada oberta 2011: Tendències del temps de treball a Europa. Impacte de les mesures de flexibilitat a les empreses i les persones.
 • Jornada oberta 2012: Flexibilitat horària i gestió de la bossa d’hores.
 • Jornada oberta 2013: Organització del treball i usos del temps en context de crisi.
 • Jornada oberta 2014: Família i treball.
 • Jornada oberta 2015: Conciliació i horari europeu, avenços i oportunitats.
 • Jornada d'Avaluació i Programació: Com gestionar els talents diversos?
 • Jornada de celebració dels 10 anys de la Xarxa NUST: de la conciliació a la responsabilitat de les cures.
 • Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.
 • Taller d’intercanvi: Com implantar amb èxit el teletreball.
 • Taller d’intercanvi: Lideratge en entorns flexibles.
 • Taller d’intercanvi: Mesures de temps i conciliació a les PIMEs.
 • Taller d’intercanvi: Reptes en els usos de les TICs a les empreses.
 • Taller d’intercanvi: Metodologia SROI, retorn social de la inversió.
 • Taller d’intercanvi: Eines tecnològiques de videoconferència i col·laboració virtual.
 • Taller d’intercanvi: Com millorar la comunicació i valoració de les mesures de conciliació.
 • Taller d’intercanvi: Taller de comunicació i màrqueting intern.
 • Taller d’intercanvi: Taller sobre les implicacions jurídiques del teletreball.
 • Taller d'intercanvi: Felicitat i conciliació a les PIMES.
 • Taller d'intercanvi: Igualtat i smartworking a l'empresa.
 • Taller d'intercanvi: Economia del bé comú aplicada a les organitzacions.
 • Taller d'intercanvi: Mediació, gestió de conflictes i conciliació.
 • Diàleg sobre conciliació de la vida laboral i personal.
 • Celebració del 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família
 • Col·laboració amb altres xarxes: Red denBBora (Bilbao), Jornada Les Temporelles 2014 (França), Pacte del Temps de Barcelona, 5a Setmana de la RSC a Catalunya, Fòrum Europeu d’Empresaris/es per la Conciliació entre la vida familiar i laboral (COFACE, Hèlsinki), Seminari sobre treball sostenible al llarg de la vida (Eurofound).
 • Difusió i comunicació: web, butlletí periòdic i xarxes socials de la xarxa.
 • Reunions del Grup Motor de la Xarxa NUST, amb grups de treball.
 • Disseny del banc de bones pràctiques en conciliació i temps.
 • Disseny del qüestionari online sobre Voluntariat Corporatiu.
 • Taller d'intercanvi: la Reforma Horària.
 • Jornada anual: Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball.
 • Sessió de contrast del nou Pacte del Temps amb la Xarxa NUST.
 • Diàleg: "Per un ús del temps més humà on poder tenir cura de les persones" (8a Setmana de la RSC).
 • Acte de lliurament de la 6a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2017.
 • Convocatòria del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018. 7a edició.
 • Esmorzar de la Xarxa NUST (juny 2018).
 • Taller de Voluntariat Corporatiu: com desenvolupar un pla de voluntariat per impulsar el temps social a l'empresa? (2/10/2018).
 • Presentació de la Xarxa NUST a la Jornada sobre conciliació de la vida familiar i laboral del Govern de Navarra, a Tudela (novembre 2018).
 • Enviament de 12 butlletins informatius mensuals.
 • Difusió de notícies sobre Temps i Empresa (premsa i web).
 • Col·laboracions puntuals amb Reforma Horària, Pacte del Temps, AHIGE, red DenBBora.
 • Jornada Anual de la Xarxa NUST i Acte de lliurament de la 7a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018 (18/03/2019).
 • Posada en marxa del Programa de Mentoria en organització del temps de treball (al llarg del 2019 s’ha iniciat i finalitzat la 1a edició i iniciat una 2a edició).
 • Publicació del document marc: Com elaborar un pla que promogui una organització del temps a l’empresa més saludable, igualitària i eficient (25/10/2019).
 • Presentació de la Xarxa NUST a la Conferència Anual de l’International Association for Time Use Research.
 • Convocatòria del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2019, 8a edició.
 • Taller de corresponsabilitat: Foment de la corresponsabilitat de gènere a les empreses (09/05/2019).
 • Trobada anual del Grup Motor.
 • Sessió de tancament del programa pilot de Mentoria (04/06/2019).
 • Sessió d’arrencada de la 2a edició del programa de Mentoria (25/10/2019).
 • Enviament de 12 butlletins informatius mensuals.
 • Difusió de notícies sobre Temps i Empresa (premsa, web i Twitter).
 • Col·laboracions puntuals amb Reforma Horària, Pacte del Temps, AHIGE, red DenBBora.
 • Les Temporelles, trobada a Strasbourg (7-8/11/2019)
 • III Simposi: Cura i Negligència en l’Entorn Familiar, organitzat per l’Institut d’Estudis Superiors de la Família de la Universitat Internacional de Catalunya (20/11/19).
 • Acollida de noves empreses a la Xarxa NUST.
 • Jornada Anual Virtual “El futur del temps de treball”
 • 2a edició Programa de Mentoria en Organització del Temps
 • Taller virtual “Teletreball en temps de COVID-19 i més enllà”
 • Debat virtual sobre el dret a la desconnexió digital a les empreses
 • Trobada virtual del Grup Motor de la Xarxa NUST
 • Sessió virtual “Com innovar en un moment de canvi?”
 • Sessió “Mesures de conciliació” de la Xarxa Empreses Responsables
 • Jornada anual “El lideratge d'equips híbrids: fer empresa amb persones que treballen en entorns i temps diferents" i acte lliurament del premi Barcelona a l’empresa innovadora en organització i usos del temps, (edició any 2021)
 • Participació a la setmana dels horaris. Organització de la taula- diàleg: L’organització del temps: el vector emergent de desigualtats del mercat de treball
 • El lideratge d’equips hibrids: Treballem en temps i horaris diferents (foto 3)
 • Temps de canvis. Esmorzar col·loqui amb membres de la Xarxa NUST

Pla de treball 2023

 • Jornada anual i acte de lliurament del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps 11a edició.
 • 3a edició del Programa de Mentoria
 • Sessions de treball amb el Grup Motor de la Xarxa
 • Sessions de treball: previsió de 3 tallers
 • Actuacions a la Setmana dels Horaris (Time Use Week)