Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Tot Raval

AdreçaPlaça Caramelles 8
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon934426868
Correu electrònicinfo@totraval.org
Adreça webwww.totraval.org

DescripcióLa Fundació Tot Raval és una a plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que es crea el 2002 amb un objectiu comú: la millora de la qualitat de vida al barri a través de la coordinació i treball en xarxa dels agents del territori en els àmbits social, cultural i econòmic i comercial. Es desenvolupa un treball comunitari, partint d’una visió integral, que incideix en els àmbits social, cultural i econòmic i comercial.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Activitat o serveiParticipació
Promoció cultural
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióCiutat Vella
Programes o projectes a destacarÀmbit social i educatiu:
Es tracten aspectes relacionats amb l’educació, la convivència i la cohesió social, l’ús dels espais públics, la participació, etc. Un dels objectius prioritaris és la millora de la qualitat de vida de la infància i l’adolescència al barri. La finalitat és donar resposta, de forma comunitària, a les necessitats detectades en el diagnòstic elaborat per Tot Raval (presentat al març del 2007), i recollides en el Pla d’Infància, l’Adolescència i les Famílies del Raval.

Àmbit ocupacional:
L’objectiu és millorar l’ocupació al Raval mitjançant la vinculació entre les entitats d’inserció sociolaboral i les empreses del barri.

Àmbit econòmic i comercial:
Es treballa en la dinamització econòmica i comercial del barri, en el foment de l’associacionisme comercial, el coneixement del teixit comercial a través del treball de camp, recollida de dades i anàlisi de la realitat. S’incideix en la implicació dels comerciants immigrants al teixit associatiu. Es parteix de les dades i conclusions obtingudes a l’Estudi Econòmic i Comercial del Raval, elaborat per Tot Raval, i que s’actualitza cada dos anys.

Àmbit cultural:
Es posa èmfasi en la dinamització comunitària i la cohesió social al territori mitjançant activitats culturals, a través de la vinculació de les organitzacions en el disseny i l’execució d’accions conjuntes, el foment dels projectes interculturals, el suport a les iniciatives culturals de la ciutadania i l’enfortiment de la relació entre els centres culturals i la població del barri. Les línies de treball prioritàries van ser definides pel Taller de Futur de la Cultura al Raval, realitzat per la Fundació a l’octubre de 2004, amb la participació d’una seixantena d’agents culturals vinculats al territori.

Àmbit de comunicació
La FTR disposa de diversos mitjans de comunicació (web, butlletí mensual electrònic, espais publicitaris a El Periódico, espais als diaris locals...) amb l’objectiu de difondre la riquesa cultural del barri, generar notícies en positiu per tal de contrarestar-ne l’estigmatització que sovint pateix i fomentar la comunicació entre els diferents col·lectius, organitzacions i empreses presents al territori.
Xarxes d'acció de l'Acord
Xarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona

Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps