Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Surt, Fundació de Dones, Fundació Privada
SURT

AdreçaC/ Guàrdia 14 Baixos
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933428380
Correu electrònicsurt@surt.org
sirav@surt.org
Adreça webwww.surt.org

DescripcióSURT va néixer al 1993 a Barcelona com una associació sense ànim de lucre per a donar suport a dones en situació desafavorida davant el mercat laboral. L’any 2007 es va constituir com una Fundació.

SURT vol ser un projecte socialment transformador, compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere, en la que homes i dones siguem iguals en drets i oportunitats, amb identitats diverses, corresponsables en el repartiment de les tasques i responsabilitats de cura, i en la que puguem compartir sense discriminacions ni subordinacions, els espais socials i el poder. Treballem per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge. Des d’aquest posicionament treballem, des d’àmbits diversos, promovent l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació; generant coneixement i sensibilitzant respecte les discriminacions per raó de sexe que marquen la participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment en l’àmbit professional; i duent a terme accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural , la cohesió social i la defensa dels drets de ciutadania de les persones amb major situació de vulnerabilitat.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Gènere
Immigració
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarPROJECTES DESENVOLUPATS DURANT 2011 SEGONS LES LÍNIES D’INTERVENCIÓ DE L’ENTITAT: Acollida i inserció a persones immigrades PIADI (Punt d’Atenció a Dones Immigrades. (2006 a 2011). Projecte d’acollida a persones nouvingudes que contempla accions d’acollida i acompanyament al procés d’inclusió social d’aquestes persones i treballa coordinadament amb la xarxa d’entitats d’acollida i serveis i equipament del territori. Es desenvolupa a Ciutat Vella i Sant Martí (col.laboració del PDC del Besòs). Ajuntament de Barcelona. Sessions informatives d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona (2010 a 2011). Emmarcades dins del Programa d’Acollida de l’Ajuntament de Barcelona i realitzat als 10 districtes de la ciutat. Taller Habilitats Socials a dones immigrades de Cunit (2010 a 2012) : Taller d’habilitats socials adreçat a dones immigrades, majoritàriament marroquines, per apoderar-les en els seus processos d’inserció i inclusió social . Ajuntament de Cunit. SADI. Servei d’Atenció i acompanyament a Dones Immigrades. (2003 a 2011) Servei d\'acompanyament a la inserció sociolaboral en el marc d\'un itinerari personalitzat a través del qual les dones poden realitzar el procés d\'aproximació i coneixement del context sociolaboral de la societat d\'arribada , elaborar estratègies d\'acció que facilitin les possibilitats i condicions d’accés al mercat de treball i definir i executar el seu projecte personal i professional Program Reagrupament i Treball: (2009-2011). Programa finançat per la Secretaria per a la Immigració, consistent en itineraris de formació professional i pràctiques en empreses, inclou també un mòdul de formació en llengua catalana. Aquest any hem realitzat un itinerari de l’especialitat de Dependentes de comerç i un altre d’Ajudant de cuina. Programa CAM DONA (2009 a 2011): Programa d’inserció laboral a dones que contempla formació i acompanyament tutorial i grupal ,finançat per Caja Mediterránea, que s’implementa en xarxa entre la Fundació SURT i les entitats: Llocs de la Dona, Fundació Escó i Ibn Batuta. Programa Formació Tècnica per Dones en Situacions de Vulnerabilitat (2009 a 2011): Programa d’inserció laboral a dones que contempla formació tècnica com a combrera de pisos, que es va realitzar una part de l’Escola Superior de Turisme i que es va adreçar a un grup de dones derivades de les 3 entitats que es troben en situacions de risc d’exclusió social. Finançat per UNNIM que s’implementa en xarxa entre la Fundació SURT i les entitats: Llocs de la Dona, Fundació Escó. Mediacio Intercultural Servei de mediació Intercultural Sociosanitari. (2010 a 2011) Servei de mediació intercultural, finançat per l’ICS (Institut Català de la Salut) I per la Fundació “la Caixa” i ofert a diferents Hospitals i centres sanitaris de Lleida i Baix Llobregat . Servei de mediacio intercultural al Raval: (2010 a 2011). Servei de mediació intercultrual al barri del Raval que inclou una línia d’acollida a persones immigrades, un servei de mediació intercultural ofert a ciutadans/es i entitats del barri i accions d’interrelació i coneixement de les difererents cultures coexisten al barri, mitjançant tallers de coneixement del barri i dels veïns i veïnes que hi viuen. Finançat per Caja Mediterránea Acció comunitària Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural: (2010 a 2011) Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural al barri del Clot de Barcelona. Projecte finançat per la Fundació la Caixa, que s’implementa juntament amb 16 territoris més de tot l’estat espanyol, amb la idea de promoure durant un perídoe de 3 anys, un procés de dinamització comunitaria als barris , mitjançant procesos participatius i sota una metodologia supervisada per una comisió científica de la Universitat Autònoma de Madrid. Raval en plural: (2009-2011) Programa de promoció de la diversitat als barris. Ajuntament de Barcelona. Aquest programa va ser un primer pas al que avui presentem com a Raval en Plural. En aquest programa es treballava la promoció de la convivència en alguns barris com Raval i Besòs, a través de tallers itinerants i un servei de mediació intercultural. Diversitat i joves: Programa de Suport a la salut sexual i reproductiva de noies joves immigrants: (2010 a 2011) Finançat pel Departament de Salut i emmarcat dins el Pla Director d’Immigració. Tallers implementats en Hospitals i centres sanitaris de Catalunya , adreçats a noies joves immigrants per treballar els seus hàbits i conductes en temes de salut sexual i reproductiva, tallers de preparació al part i formació i assessorament a adreçada a personal sanitari en competència intercultural i gènere. El programa ofereix també el servei de mediació intercultural als centres sanitaris participants. Mediació, espai públic i convivència (2011): Programa emmarcat en el Pla de Barris de Raval Sud que cerca millorar la convivència en el Raval, específicament en les zones on s’exerceix prostitució. El projecte es centra en aconseguir una actitud de corresponsabilitat per part dels/les ciutadans/es perquè l’espai públic del Raval sigui un espai de qualitat, relació ciutadana i cohesió social. Hi participem les següents entitats El Lloc de la Dona- Germanes Oblates, Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Fundació Surt. Finançat per Foment de Ciutat Vella i l’Ajuntament de Barcelona. Inserció laboral i inclusió Itineraris i circuits d’inserció: itineraris flexibles que ofereixen accions d’informació, orientació i suport, dirigides a la millora de l’ocupabilitat. Programa IPI (Itineraris Personalitzats d’inserció ). Departament de treball. POIN (Programa d’orientació i Inserció de la xarxa d’orientació per l’ocupació). Departament de treball. Igualtat d’oportunitats. Circuit d’inserció per a dones perceptores de la RMI. Departament de treball. Igualtat d’oportunitats. Itinerari d’inserció sociolaboral per a dones gitanes del barri de La Mina. Consorci del barri de la Mina. DIR/TS (Dispositiu Integral per a afavorir la recol·locació laboral de treballadores sexuals). Ajuntament de Barcelona. Itinerari d’assessorament a la professionalització a dones que han exercit la prostitució. Ajuntament de Barcelona i Departament de treball. Itinerari d’apoderament a dones joves gitanes del barri de ponent a Viladecans. Via urbana. Programa Aurora. Programa d’assessorament i orientació laboral per a noies joves. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Programa Forma i Contracta. Grup Inditex. Programa INCORPORA. Obra Social La Caixa. Programa REINCORPORA. Amb persones privades de llibertat. Obra Social La Caixa. Apoderament i inclusió social: Programa d’apoderament de dones joves gitanes. ICD, Departament de Governació. Programa de suport a dones preses que han patit violència masclista (2009-2011). Departament de Justícia/Obra Social La Caixa Programa de suport a dones preses: Apoderament des de perspectiva de gènere (2010-2011). Departament de Justícia/Obra Social La Caixa Servei Integral d’apoderament i inclusió social. ICASS. Serveis de suport personal: Accions adreçades a donar suport a l’execució del projecte professional i vital de les dones. Aula Oberta de Recerca de Feina tutoritzada (2002-2011) Servei per l’abordatge de la violència masclista (2005-2011) Servei per a la tramitació de la Renda Mínima d’Inserció (2001-2011) Servei d’assessoria jurídica i legal (2001-2011 Servei de Creació d’Empresa Servei de creació i consolidació d’empresa:Assessorament i acompanyament a les iniciatives de les dones emprenedores en la creació i el manteniment de la seva empresa o propi lloc de treball i en l’acompanyament en la recerca del finançament mitjançant la concessió de microcrèdits. Consultoria en gènere Plans de gènere per a empreses i organitzacions i Accions d’acompanyament en el procés d’incorporació de la equitat de gènere en la gestió de les organitzacions (Auditores de gènere en plans d’equitat, Assessorament a la gestió estratègica de recursos humans amb perspectiva de gènere). Accions de sensibilització amb l’objectiu de modificar d’actituds discriminatòries i d’estereotips sexistes en la comunitat ( Diagnosis per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge) Assessoraments per a la incorporació de l’equitat de gènere en projectes socials. Estudis i diagnòsis de gènere. Formació especialitzada i Assessorament tècnic a professionals i tècnics/ques en diferents temàtiques.( Equitat i gènere, Gènere i legislació, gènere i mediació, Violència de gènere, gènere i mercat de treball, gènere i usos del temps, metodologies d’inserció laboral...). Algunes de les que s’han fet: L’assetjament sexual, per raó de sexe i/o d’orientació sexual. Escola d’administració pública (tres edicions). Eines per a la introducció de l’apoderament des de la perspectiva de gènere en el treball amb noies tutelades. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Gènere, cultura i relacions de poder. Fundación Secretariado Gitano Recerca i Innovació Projecte d’elaboració d’indicadors d’impacte social de la Llei 5/2008, de 24 d’abril (Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista) (2009-2011) SPREAD. Expandint l’experiència i els programes penitenciaris d’intervenció amb dones supervivents i homes agressors en delictes de violència de gènere a Europa (2008 –2010). Finançat pel programa Daphne de la CE, amb la participació d’entitats de Xipre, Bulgària i Finlàndia. Bloc Understanding Social Science (2010). Finançat mitjançant el projecte Social Polis, 7è programa marc de recerca de la CE, coordinat per la Universitat de Newcastle (Regne Unit) i la Universitat de Leuven (Bèlgica). Daphne - Raising a Child through Prison Bars, coordinat per Institute of Child Health, Grècia (2010-2012). Gruntdvig. En-Vogue, coordinat per BEST, Àustria (2009-2011). Gruntdvig. L’aplicació de sistemes d’e-learning per a fomentar la igualtat d\'oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball (2008-2011), coordinat per l’Institut d’Informàtica de la Universitat de Viena, Àustria. Projectes Solidaris Col.laboració en el “Programa Integral de prevenció i Atenció a les Dones que pateixen Violència de Gènere en Pobla de Saragossa (Mèxic)”. 2006-2008 (extensiu en segona fase 2009-2011) Finançat per l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de: “Barcelona ciutat solidària: un compromís amb el món”. Assessorament tècnic en entitats que treballen la violència masclista. Elaborat conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona, el Sistema Municipal de Desenvolupament Integral de la Família de l'Ajuntament de Pobla de Saragossa (Mèxic) i la Fundació SURT. Taller: Apoderament desde la perspective de gènere per a dones electes i/o directives d’entitats públiques i privades de la ciutat de FEZ ( Marroc) 2010-2011: El Programa de Cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu marc de conveni de col·laboració amb la ciutat de Fez del Marroc ens proposa fer un taller d’apoderament a les dones conselleres i amb altres càrrecs electes de la ciutat. El taller implementat ha servit per fer un primer diagnòstic de la situació d’aquestes dones en tant que dones i en tant que conselleres , per elaborar un pla d’acció que es durà a terme el 2011. Intercanvi i transferència amb organitzacions de Tanger de la Xarxa Incorpora (La Caixa) coordinada pel Casal dels Infants del Raval ( Marroc) 2011: En col·laboració amb el Casal dels Infants del Raval, hem participat en unes jornades de treball amb organitzacions de Tanger, la majoria d’elles integrades en la xarxa Incorpora. Aquesta xarxa d’inserció socio laboral està impulsada per La Caixa tan a l’Estat Espanyol com al Marroc, Surt forma part de la xarxa Incorpora a Barcelona i el Casal dels Infants del Raval coordina la xarxa de Marroc. En aquest marc, hem iniciat un treball amb algunes d’aquestes organitzacions, especialment amb l’organització 100 per 100 mamas, que treballa per a l’ acollida i la inserció social i laboral de mares solteres. Projecte: “Capacitació, promoció de la inserció laboral i auto ocupació de les mares solteres del Departament d’Ariana (Tunísia)”. ICID -Fundació SURT – AMAL. (AECID 2010 -2011): L'objectiu específic és la reinserció socio-professional de les mares solteres del Departament d’Ariana (Tunísia) a través de diferents accions de recuperació de competències, formació i emprenedoria. Punt Integral d’atenció a persones en situació de pobresa i vulnerabilitat 2011. Finançada pel Departament de Benestar i Família. Per atendre persones que es troben en situacions de pobresa (per generar estratègies d’apoderament i inclusió, informar dels recursos existent, derivar i tramitar ajudes i prestacions)
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps