Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel suport a les famílies cuidadores

La Xarxa pel suport a les famílies cuidadores es va crear l'abril de 2007 amb la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. En definitiva, estar al costat de les famílies que cuiden.

La xarxa està formada per entitats de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars i per institucions de la ciutat.

Entitats participants

banner xarxa
imatge xarxa 1
imatge xarxa 2
imatge xarxa 2

Objectius

 • Conèixer i donar a conèixer aquesta realitat que afecta moltes persones, donar visibilitat a la tasca de les persones que cuiden els seus familiars i promoure el reconeixement públic de la seva contribució.
 • Defensar el dret de les famílies cuidadores: difondre els seus drets i incorporar les seves necessitats a l’agenda pública i fer que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents.
 • Implicar els professionals: treballar amb els professionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a aquestes persones des dels serveis socials i de salut.
 • Impulsar i fer el seguiment de l’’estratègia de su-port a les famílies cuidadores.
 • Donar a conèixer les organitzacions de suport: facilitar informació sobre les entitats que ofereixen serveis d’acollida i orientació a les famílies, que les connecten amb altres i estan al seu costat per ajudar-les a afrontar aquesta situació.

Accions realitzades

 • Elaboració i difusió de la guía d'Orientacions per a l'atenció de persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: "I vostè com està?".
 • Elaboració de la Memòria de la Xarxa (2008-2015).
 • Contrast de nous projectes i serveis adreçats a la persona cuidadora. Projecte Vincles: Jornades de desenvolupament.
 • Celebració de l'Àgora ciutadana 2016 (en el marc de l'Acord Ciutadà) al reconeixement de la contribució i la tasca que realitzen les persones que cuiden familiars malalts o dependents.
 • Organització i elaboració del Pla de Futur de la Xarxa (en execució).
 • Procés de participació ciutadana adreçat a les persones que cuiden familiars malalts i/o depenents: “I tu, com estàs?”.
 • Elaboració, disseny i posada en marxa de la pàgina web “I tu, com estàs?”.
 • Participació en la diada de Sant Jordi al pati de l’Ajuntament.
 • Participació en la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà. Festa dels 10 anys.
 • Procés d'incorporació de noves entitats a la Xarxa.
 • Participació en l'Assemblea Anual de l'Acord Ciutadà.
 • Participació en la definició del programa de persones cuidadores del Nou Contracte del Servei de Teleassistència Municipal.
 • Participació en la definició de l’Espai d’Informació i Recursos per la Cura a Barcelona.
 • Elaboració, impuls i seguiment de l’Estratègia de ciutat per al reconeixement i suport a les famílies que cuiden: validació de les Bases de l’Estratègia, disseny i participació als tallers:
  • Els familiars cuidadors a casa.
  • Els familiars cuidadors a l’Hospital.
  • Els familiars cuidadors als entorns de proximitat: Les Corts.
  • Els familiars cuidadors als entorns de proximitat: Nou Barris.
  • Els familiars cuidadors als entorns de proximitat: Sarrià-Sant Gervasi.
 • Donar continuïtat al Pla de difusió de la guia Orientacions per a l’atenció de persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: “I vostè, com està?”: reconeixement a la tasca amb el Premi Supercuidadores 2018.
 • Participació a la Jornada “Democratitzant la Cura”.
 • Establiment d'una relació de col·laboració amb el centre Barcelona Cuida.
 • Difusió per xarxes socials de recomanacions pel benestar emocional de les persones cuidadores durant el confinament.
 • Anàlisi de l’impacte de la Covid-19 i el confinament en les famílies cuidadores i participació en el disseny del Pla de Xoc en Salut Mental.
 • Elaboració de la publicació “Recomanacions per millorar la salut i el benestar emocional de les persones que cuiden familiars malalts o depenents”.
 • Participació en el Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà (PAAC 2020-22).
 • La targeta cuidadora. Suport al procés de llançament i projectes vinculats.
 • El seguiment de l’estratègia de suport a les famílies cuidadores: 3 anys després. Identificació d’avenços. Dificultats i nous temes emergents.

Pla de treball 2023

 • Seguir treballant en la definició i contrast d’iniciatives i pro-jectes de ciutat adreçades a les famílies cuidadores i, singu-larment les prestacions de la Targeta cuidadora.
 • Concretar i impulsar iniciatives per a millorar el reconeixe-ment del familiar cuidador com a “part de l’equip d’atenció” per part dels professionals de la salut.
 • Treballar per millorar el suport a les persones cuidadores en una situació de major vulnerabilitat: amb menys recur-sos, sense capacitat d’accedir a recursos i relacions digi-tals, amb una situació de sobrecàrrega més extrema.
Vídeo de la Xarxa pel suport a les famílies cuidadores (2014)