Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa Metropolitana d'Inclusió Residencial

Davant la constatació de la connectivitat metropolitana en eixos estructurants de relacions de desigualtat que despunten en casos com l’accés a l’habitatge i l’exclusió residencial, diverses entitats i agents públics s’uneixen a la Xarxa Metropolitana d’Inclusió Residencial per treballar en favor de la definició d’un espai col·laboratiu entre municipis i operadors socials al voltant d’aquesta problemàtica.

Des del referent de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, promovem accions concretes per visibilitzar, promoure i reivindicar iniciatives que facin possible l’equiparació dels mateixos drets ciutadans i condicions de vida.

Entitats participants

 • Àrea de Drets Socials de Rubí
 • Àrea d'Urbanisme de Castelldefels
 • Associació Arc Metropolità
 • Associació Provivienda
 • Càritas Barcelona
 • Cooperativa Obrera de Viviendas de El Prat
 • Creu Roja Barcelona
 • Creu Roja Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Engestur
 • Fòrum, S.A.
 • Fundació Foment de l'Habitatge Social
 • Fundació Hàbitat3
 • Fundació Mambré
 • Gramepark
 • Habitatges Municipals de Sabadell, S.L.
 • Obra Hospitalària Sant Joan de Déu
 • Oficina d'Habitatge de L'Hospitalet de Llobregat
 • Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels
 • Oficina Local d'Habitatge de Cerdanyola del Vallès
 • Oficina Local d'Habitatge de Cornellà de Llobregat
 • Oficina Local d'Habitatge de Gavà
 • Oficina Local d'Habitatge de Granollers
 • Oficina Local d'Habitatge de Sant Boi de LLobregat
 • Oficina Local d'Habitatge de Sant Cugat del Vallès
 • Oficina Local d'Habitatge de Terrassa
 • Oficina Local d'Habitatge de Viladecans
 • Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú
 • Oficina de Polítiques d'Habitatge de Manresa
 • OHSJD
 • Prat Espais
 • Procornellà
 • Projectes i Comunicació de Terrassa
 • PROMUSA
 • PROURSA
 • PUMSA
 • Regidoria d'Habitatge de Barcelona
 • Servei de Drets Socials de Mollet del Vallès
 • Servei de Gestió Urbanística i Habitatge de Santa Coloma de Gramenet
 • Servei d'Habitatge de Mataró
 • Servei d'Habitatge de Rubí
 • Servei d'Habitatge de Sabadell
 • Servei d'Urbanisme i Habitatge de Granollers
 • Serveis d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de L'Hospitalet de Llobregat
 • Serveis Socials de Cerdanyola del Vallès
 • Sostre Cívic
 • Unitat d'Habitatge de Mollet del Vallès

Objectius

Organitzar una plataforma de confluència entre operadors socials metropolitans en matèria d’inclusió residencial i referents municipals en habitatge i serveis socials de la RMB.

Impulsar projectes de cooperació per enfrontar les diferents situacions d’exclusió social residencial que arrelen en els diferents municipis metropolitans.

Compartir coneixement, experiències d’acció i programes d’inclusió residencial tot connectant els municipis de la RMB i les entitats que aborden la problemàtica de l’habitatge des de la perspectiva de l’exclusió social.

Accions realitzades

 • El 9 de febrer de 2022 es va celebrar la sessió plenària “Dinàmiques de col·laboració amb les secretaries i les intervencions municipals en projectes innovadors d’habitatge”.
 • El 19 de maig de 2022 va tenir lloc la sessió plenària “La política pública d’habitatge de Barcelona: fórmules de col·laboració per escalar resultats”.
 • El 27 d’octubre de 2022 es va celebrar la primera Jornada de la XMIR sobre coproducció de projectes d’inclusió residencial.
 • Pla de treball 2023

  • Elaborar una aproximació tipològica a les condicions d’empadronament en els diferents municipis metropolitans.
  • Homologar i compartir dades d’anàlisi del fenomen de l’exclusió social residencial severa: característiques i condicions d’aquestes situacions; intervencions municipals i d’operadors socials destacables en atenció social.
  • En funció de la realitat dels diferents àmbits territorials pel que a la a intensitat del problema, impulsar pautes de cooperació en recursos d’atenció a les urgències socials mobilitzats pels municipis, les entitats del tercer sector i d’altres actors de caire comunitari i/o privat.
  • Explorar, identificar, contrastar i fer visibles les experiències destacades a la RMB en projectes d’inclusió residencial i fer accessible (compartir) aquesta informació de manera sistematitzada i actualitzada, en un únic espai de consulta com a ‘Banc de Bones Pràctiques’, i que serveixi de referència als responsables municipals i als operadors socials.
  • Potenciar el treball col·laboratiu mitjançant l’intercanvi de coneixement, de manera que es puguin generar noves idees d’intervenció en processos de millora contínua.
  • Determinar quins projectes en fase de plantejament, proposta o en curs d’execució hi ha a la RMB incentivats o liderats per operadors socials (aquesta informació en part provindria del Banc de Bones Pràctiques, però també el nodriria).
  • Explorar a quins perfils socials es destinen aquests projectes i a quines problemàtiques habitacionals. Quina és la demanda d’atenció de necessitats socials per cobrir des de l’àmbit municipal. Quines necessitats tenen els operadors relatives a: disponibilitat de sòl i sostre; finançament i facilitats administratives per a dur a terme promocions d’habitatge; col·laboració en la gestió de parcs públics de lloguer social, entre d’altres.
  • Connectar possibles necessitats municipals d’intervenció amb projectes en fase d’ideació o en curs liderats pels operadors socials.