Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de prevenció i convivència

La Xarxa de Prevenció i Convivència, constituïda l'any 2019, està centrada en la prevenció dels riscos associats a l’ús de les noves tecnologies entre els adolescents i els joves. La xarxa és fruit del treball del Grup Promotor de la Xarxa i neix amb la voluntat d’establir diagnòstics preventius en els problemes de seguretat referits a les TIC i joves a la ciutat de Barcelona.

Entitats participants

imatge xarxa 1

Objectius

 • Disseny d’uns criteris unificats per a les famílies, escoles i administració pública sobre l’ús de les TIC en infants, adolescents i joves.
 • Definir diagnòstics i intervencions preventives en els problemes de seguretat referents a les TIC en joves i adolescents a la nostra ciutat.
 • Identificar els riscos que apareixen, entenent els potencials problemes vinculats a les TIC, com a símptomes i no com a causes.
 • Identificar reptes per les famílies i entorn personal, pels professionals que treballen amb adolescents i joves, i per la societat en general, i alhora replantejar com escoltem i fem protagonistes als joves i adolescents.
 • Identificar les entitats d’àmbit públic i privat que treballen, tenen experiència, coneixement i/o necessitat vers la temàtica per tal de sumar-los a la xarxa.
 • Identificar experiències d’èxit, treballs en xarxa, projectes coproduïts a la ciutat i en altres àmbits territorials.

Accions realitzades

 • Sessió constitutiva de la Xarxa (15 de maig de 2019).
 • Impuls i posada en marxa de la Xarxa
 • Celebració d'una jornada sobre la prevenció de riscos associats a l'ús de noves tecnologies entre adolescents i joves
 • Identificació de projectes de prevenció dels riscos associats a l'ús de les TIC entre infants, adolescents i joves
 • Recerca de fonts i de diferents protocols d’actuació, així com realització d’entrevistes a persones de l’àmbit escolar per conèixer la problemàtica, així com les diferents opinions que genera l’ús l’aparell mòbil als centres educatius.
 • Realització del document “Dispositius mòbils i socialització a Barcelona”, analitzat i debatut entre els membres de la xarxa de prevenció.
 • Validar l’informe “Dispositius mòbils i socialització a Barcelona” amb els membres de la Comissió de treball de la Xarxa i fer difusió del mateix en una Jornada de treball.
 • Reunió de la Comissió de treball "Disseny d'uns criteris unificats per a les famílies, escoles i administració pública sobre l'ús de les TIC en infants, adolescents i joves" per represa de l'activitat de la Comissió i nova etapa de la Xarxa de Prevenció i Convivència; actualització del document "Dispositius mòbils i socialització a Barcelona; i programació d'activitat 2022 (22 d’abril)
imatge sessióSessió constitutiva de la xarxa El 15 de maig de 2019 va celebrar-se la sessió constitutiva de la Xarxa de prevenció i convivència dedicada als riscos associats a les noves tecnologies i els adolescents i joves.
[+] veure més informació de la sessió

Quins problemes se’n poden derivar de l’ús de les tecnologies per part dels joves? Quines mesures es poden prendre perquè aquest ús no esdevingui problemàtic? Què és el sexting o la sextorsió? Aquestes són algunes de les preguntes que es van intentar abordar al llarg de la jornada.

Per contextualitzar el fenomen de les TIC i els joves, es va celebrar una taula rodona que va comptar amb la participació de la psicòloga experta en riscos associats a l’ús de les tecnologies entre els joves, Irene Montiel, la presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans de Catalunya, Anna Plans, i la secretària referent de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona, Marta Torns.

A més, es van celebrar tres grups de treball que van servir per aprofundir, en grups reduïts, sobre tres temes claus en relació a la prevenció dels riscos de les TIC en els joves: el coneixement, la intervenció i el treball en xarxa.

Pla de treball 2023