Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació IRES
IRES

AdreçaAv. de Roma, 157 2n
08011 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon934864750
Correu electrònicfundacio@fundacioires.org
comunicacio@fundacioires.org
Adreça webwww.fundacioires.org

DescripcióFundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques. Du a terme l’acció social amb persones vulnerables des d’una visió integral en els següents àmbits d’actuació: Infància, Joventut i Família; Violència Familiar i de Gènere; Inclusió Social; i Acció Social en el Sistema Judicial.

L’atenció social directa amb les persones permet investigar i crear models propis d’intervenció transferibles. Es du a terme recerca, innovació i formació. També campanyes d’incidència en els poders públics i es difonen els resultats, ja que s’entén la sensibilització com a part de la tasca a dur a terme.

La llarga trajectòria professional situa l’entitat com a referent en acció social en el sistema penal, en l’atenció i visualització dels infants víctimes de violència de gènere i de les seves mares, i en la reeducació de maltractadors.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Infància i joventut
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Economia i empresa
Educació
docència i formació
Gènere
Habitatge
Immigració
Treball/ocupació
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Ajuts econòmics
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta - Guinardó
Les Corts
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Sants - Montjuic
Sarrià - Sant Gervasi
Programes o projectes a destacarVIOLÈNCIA FAMILIAR I DE GÈNERE
- Servei d'atenció a dones que han patit situacions de violència de gènere
- Atenció a joven agressors o amb conductes agresives.

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA
- Servei d'adopcions i d'acolliments de nens i nenes
- Suport socioeducatiu a biblioteques

ACCIÓ SOCIAL EN LA JUSTÍCIA
- Mesures Penals Alternatives
- Pid d'inclusió de joves

INCLUSIÓ SOCIAL
- Gestió de la Renda Mínima d'Inserció
- Casal en família
- Pis d'inclusió de dones i famílies monoparentals
- Projecte Aferra't: Atenció a persones en situació de pobresa

- Banc de Productes No Alimentaris
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps
Xarxa de prevenció i convivència