Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Entitats Catalanes d'Acció Social
ECAS

AdreçaVia Laietana 54 1r
08003 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon932682222
Correu electrònicecas@acciosocial.org
icanellas@acciosocial.org
Adreça webwww.acciosocial.org

DescripcióFederació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. L'objectiu d'ECAS és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
Població en general
Altres
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Dependència
Drogodependències
Economia i empresa
Gènere
Habitatge
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Assessorament jurídic i legal
Assistència domiciliària
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarComissions d'àmbit: Penitenciari, Inserció Sociolaboral, Immigració, Famílies, Gènere i VIH/sida.

Capacitació dels professinals del tercer sector, suport a les entitats i incidència política.

Agència de Comunicació Social per donar visibilitat a les problemàtiques socials i sensibilitzar la ciutadania envers elles.
Xarxes d'acció de l'Acord