Memòria d'activitats de La Veïnal TV 2020

DOCUMENTS
INFORMES
Memòria d'activitats La Veïnal 2020

Memòria d'activitats de La Veïnal TV de l'any 2020.

El 2020 ha sigut un any clau pel projecte de la Veïnal TV, xarxa per una televisió comunitària de Barcelona. Després de tres anys construint col·lectivament aquest projecte, tot i la pandèmia, hem començat a executar-ho.

La crisi sociosanitària que vam viure des del març, va fer que el projecte sortís d'una forma diferent a la que havíem dissenyat. La impossibilitat d’aterrar el projecte al terreny ens va obligar a partir d’una lògica diferent, sense modificar, però, els seus objectius bàsics.
Així, vam sortir enmig del confinament amb la proposta de #Femlaveinaldesdecasa, en un moment en que l'aillament social va fer imprescindible la comunicació audiovisual per expressar-nos, comunicar-nos i articular les comunitats. El llançament va ser tot un èxit i nombroses entitats i veïnes van participar aportant contingut audiovisual a la web.

Tot i així, no van perdre de vista l'objectiu d'anar construint la Veïnal des dels barris. Una vegada va començar el desconfinament, vam tornar a la idea de construir el projecte des dels barris i començar a treballar fent acompanyaments audiovisuals arreu del territori. Alhora, que no vam deixar de banda la visibilització dels continguts audiovisuals que ens compartien els veïns i veïnes de la ciutat. Seguint aquesta lògica, vam començar a articular Holons de la Veïnal en dos territoris: Poble-Sec i Sant Andreu.

A més, amb la pandèmia i la sortida pública del projecte, vam tenir un altre repte respecte la comunitat del grup motor: com organitzar-nos des del confinament amb l'afectació personal i laboral de les entitats, que ens estava suposant parar la majoria de les nostres activitats? També vam anar fent més efectiva la pràctica de l'Holocràcia i vam treballar per redistribuir els Holons amb una lògica més adequada a les persones i les entitats que hi érem.

A continuació podreu llegir amb més detall com hem desenvolupat el projecte al 2020, any on per fi va néixer la Veïnal TV, xarxa per una televisió comunitària de Barcelona.

XARXES RELACIONADES
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES