Relatoria Jornades Cultura Viva 2019

DOCUMENTS
INFORMES
JORNADES
Relatoria Jornades Cultura Viva 2019

Des dels inicis del programa Cultura Viva, les Jornades han estat l’espai de trobada, d’exploració, de reflexió i de debat sobre diferents temàtiques compartint, sempre, un mateix objectiu: repensar les formes de fer i participar en cultura.

Les Jornades 2019 han servit per presentar, compartir i eixamplar projectes ja en marxa, per iniciar-ne de nous i per reflexionar sobre els reptes i les potencialitats de desenvolupar i articular processos de democràcia cultural. A continuació es recullen els principals elements que han aparegut a les diferents sessions de les Jornades Cultura Viva 2019. No es tracta d’una relatoria exhaustiva de cadascuna de les sessions sinó que s’ha buscat identificar i articular el discurs transversal que ha estat present en el conjunt de sessions i que, a la fi, és la radiografia dels eixos de treball i reflexió que donen sentit al programa Cultura Viva en el moment actual.

Podeu continuar llegint la relatoria de les Jornades Cultura Viva 2019 descarregant l'arxiu.