La Xarxa de Ràdios Comunitàries (XRCB) és un projecte no comercial que neix de la col·laboració entre Cultura Viva i la comunitat exo.cat/guifi.net de Barcelona

La Xarxa de Ràdios Comunitàries (XRCB) és un projecte no comercial que neix de la col·laboració entre Cultura Viva i la comunitat exo.cat/guifi.net de Barcelona

La Xarxa de Ràdios Comunitàries (XRCB) es desenvolupa com una plataforma que treballa al costat de diversos projectes de ràdios comunitàries de Barcelona, a partir del reconeixement del seu enorme valor descentralitzat i la seva capacitat d’autogestió, amb l’objectiu de teixir xarxes que permetin amplificar-ne l’impacte i garantir-ne la replicabilitat. Per a això, la XRCB construeix infraestructures tecnosocials comunes i de codi obert. D’aquesta manera, tot el software i recursos que es produeixin estaran disponibles per a les comunitats que ho necessitin amb l’objectiu de crear nous espais per a la investigació, el disseny i la producció de naturalesa publicocomunitària en l’àmbit de la radiodifusió local.

La XRCB és:

1.- Un mapatge de ràdios de Barcelona.
El projecte construeix una visualització de ràdios de referència, emissores emergents o estacions de ràdio efímeres. Aquestes ràdios i nodes de streaming independents donen veu a les diferents escenes i comunitats culturals de la ciutat.

2.- Un canal alimentat pels continguts de tots els projectes vinculats.
La plataforma és una ràdio de ràdios, una emissora comunitària amb una programació que s’alimenta dels continguts de totes les ràdios que formen part de la xarxa.

3.- Una investigació (Radiolab) en relació al futur de la ràdio
El projecte profunditza en tecnologies, formats, continguts i maneres de fer sostenibles les ràdios comunitàries. Considerem necessari conèixer l’experiència de ràdios i podcast que estan en funcionament. Com han sorgit, amb quins recursos compten, com es gestionen, com se sostenen i com conquisten al seu públic.

S’estan duent a terme entrevistes a ràdios, radiofonistes, podcasters i expertes en comunicació digital per saber com construeixen els seus projectes. Tot això articulat sota la pregunta: Com t’imagines la ràdio del futur?

4.- Una comunitat
La XRCB és una comunitat de ràdios que busquen donar-se suport mutu amb recursos infraestructurals comuns i que compta amb un estudi físic (el primer node de la xarxa a Ràdio Fabra) per experimentar i produir continguts radiofònics.