A través de la coordinació de Basket Beat, diferents col·lectius organitzen any rere any aquesta cita, que l'edició passada va aconseguir reunir més de 1.221 participants.

A través de la coordinació de Basket Beat, diferents col·lectius organitzen any rere any aquesta cita, que l'edició passada va aconseguir reunir més de 1.221 participants.

Basket Beat posa a disposició l'equip, trajectòria i posicionament a la vegada que vol sumar la perspectiva històrica, política, institucional i agitadora de tantes companyes. Per aquest motiu, s'han constituït 4 grups de participació amb els que col·lectivament s'articulen l’organització i programació del festival.

Entitats: ArtibarriExperimentem amb l'artTeleducaLa NaveVaForn de teatre Pa'tothomAteneu Popular de 9 Barris, median T la danza, Frame77 i Connectats Cooperativa.

Descentralitzades: Associació AtomicaGargar FestivalLoRelacionalCentre d'Art La PaneraLa VoltaConArte InternacionalMuseu de la Vida RuralFundació CarullaMusicop  i Artescena Social.

Universitats: Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC, centre de Barcelona); el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); el Grup d’Innovació i Anàlisi Social de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull); Bemen- 3Escola Universitària ERAM (Universitat de Girona), Observatori d'Arts Aplicades de l'Institut de teatre de Barcelona (IT).

Veïnes: Les veïnes del districte de Sant Andreu de Barcelona interessades en la cultura com a eina per a crear comunitat estan convidades a participar-hi.

NODES DINAMITZADORS
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES