Back to top

Joc de Participació "Atrapa l'Espia!"

BASES DEL JOC DE PARTICIPACIÓ DEL DAU BARCELONA 2019

ACTUALITZACIÓ

El guanyador del Joc de Participació del DAU 2019 ha estat en Martí Sobrado Ruiz. Moltes gràcies a tots per la vostra participació!

 

"ATRAPA L’ESPIA!"

Dins de la vuitena edició del festival Dau Barcelona es planteja un joc de participació, creat per Tot Jugar, amb l’objectiu de posar en valor l’esperit lúdic en relació als jocs, tot fomentant i incentivant la participació d’un ampli ventall de públics al festival.

1. Participació

La participació està oberta a tothom.

En el cas dels menors d’edat serà necessari el consentiment dels tutors legals.

2. Període de participació

Els dies 23 i 24 de novembre de 2019.

3. Procés de participació

Als assistents a la vuitena edició de Dau Barcelona, que es celebrarà els dies 23 i 24 de novembre de 2019 al recinte de la Fabra i Coats, se’ls lliurarà una butlleta que hauran d’emplenar per registrar la seva participació en el joc.

Caldrà indicar el nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil, població, codi postal i edat del participant. També hauran de respondre a un a una pregunta: Quina de les persones és l’agent secret? Només cal marcar 1 resposta correcta. Hi han 9 respostes possibles i només una és la correcta.

4. Mecànica del concurs i premi

Només hi haurà una única persona guanyadora. Es sortejarà entre totes les persones que hagin encertat les tres preguntes.

El premi consisteix en un lot de jocs cedit pels diferents editors participants al festival.

5. Jurat del concurs

Estarà integrat pels següents membres:

  • President:
    • Oriol Recasens, tècnic de l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui.
  • Vocals:
    • Oriol Comas, comissari del festival o persona en qui delegui.
    • Miquel Àngel Estefanía, de l’Institut de Cultura de Barcelona o persona en qui delegui.

6. Veredicte i lliurament del premi

El jurat es reunirà el dia 2 de desembre i revisarà tots els registres de participació i procedirà a fer un sorteig entre tots els registres que hagin encertat les tres preguntes.

El nom de la persona guanyadora es publicarà al web daubarcelona.bcn.cat el dia 5 de desembre de 2019.

La persona guanyadora podrà recollir el premi a la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació (C/ Sant Adrià, 20 (cal demanar en planta baixa) en horari de dilluns a divendres de 9 a 21 h fins al 17 de gener de 2020.  

Per tal de recollir el premi, la persona guanyadora s’haurà d’identificar mitjançant DNI i/o passaport. Si és menor caldrà que s’identifiquin els pares o tutors legals mitjançant DNI i/o passaport, i també serà imprescindible acreditar la filiació amb llibre de família.

7. Protecció de dades

Per tal de disposar de les dades personals per al fitxer BAC de l’ICUB, s’indicarà expressament:

Condicions d'ús:

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el registre del Dau Barcelona, Festival del Joc de l’Institut de Cultura) amb la finalitat –legitimada pel vostre consentiment– de gestionar les inscripcions al joc de participació del “Dau Barcelona festival del joc 2018”. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Entre altres, teniu els drets a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades restaran en actiu fins a la realització de l’activitat . Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.