Vés al contingut

Sancionem les conductes incíviques

Amb l’objectiu de garantir el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania, perseguim les conductes que trenquen la convivència i la seguretat. La denúncia i la corresponent sanció, juntament amb la vigilància preventiva, són les principals eines per combatre-les.

Actuacions de la Guàrdia Urbana per garantir la convivència a Barcelona

  • 34.086

    denúncies el 2023 per consum de begudes alcohòliques als espais públics

  • +47%

    increment de denúncies el 2023 per grafits i pintades

  • 16.221

    denúncies el 2023 a vehicles de mobilitat personal (VMP)

Consum de begudes alcohòliques

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
Consumir begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats amb envasos de vidre o llaunes. De 30 a 100 €
Consumir begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats on es causen molèsties a les persones que els utilitzen o al veïnat. De 30 a 100 €
Llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes. Fins a 500 €
(Pertorbació important). Consumir begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics de manera que es pertorbi greument la tranquil•litat ciutadana. De 100 a 600 €

Venda ambulant

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
(Amb ocupació de la via pública). Venda ambulant sense autorització de qualsevol tipus de producte. De 100 a 600 €
Col•laboració a l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats. Fins a 500 €
Compra o adquisició a l’espai públic de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. Fins a 500 €
Compra o adquisició a l’espai públic d’aliments o begudes procedents de la venda ambulant no autoritzada. Fins a 500 €

Necessitats fisiològiques

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
Escopir a l’espai públic. Fins a 300 €
Fer necessitats fisiològiques a l’espai públic (orinar). Fins a 300 €
Fer necessitats fisiològiques a l’espai públic (defecar). Fins a 300 €
Fer necessitats fisiològiques en espais concorreguts, espais freqüentats per menors, en monuments o edificis catalogats o protegits. De 750,01 a 1.500 €

Grafits

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
Fer grafits o pintar sobre qualsevol element de l’espai públic o d’un equipament. De 100 a 600 €
Fer grafits o pintar sobre qualsevol bé privat instal•lat de manera visible o permanent a la via pública sense autorització expressa de l’Ajuntament. De 100 a 600 €
Fer grafits o pintar les façanes dels immobles públics o privats confrontats. De 100 a 600 €
Fer grafits o pintar sobre els senyals de trànsit o d’identificació viària o qualsevol element del mobiliari urbà. De 100 a 600 €
Fer grafits o pintar sobre elements del transport ubicats als espais públics. De 100 a 600 €
Fer grafits o pintar sobre elements dels parcs i jardins. De 100 a 600 €

Pertorbar el descans

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
Dur a terme actes o fer sorolls que pertorbin el descans dels veïns. Fins a 750 €
Pertorbar el descans i la tranquil•litat del veïnat o dels vianants (cants, crits, baralles o qualsevol acte molest). Fins a 3.000 €

Vehicles de mobilitat personal (VMP)

Conductes sancionables Import de la sanció (mínim/màxim)
Conduir una BICI/VMP/CICLE de manera negligent que causi un risc cert i rellevant per a la resta dels usuaris. Fins a 200 €
Conduir una BICI/VMP/CICLE utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Fins a 200 €
Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) del tipus A o B per la calçada en vies o zones prohibides. Fins a 500 €
Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) o cicle de més de dues rodes, sense respectar la preferència dels vianants. Fins a 100 €
(Grups turístics). Circular amb un vehicle de mobilitat personal (VMP) amb ús d’activitat econòmica sense guia. Fins a 200 €

Font: Ordenança de convivència i Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana; Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics; Ordenança de medi ambient, i Ordenança de circulació.