Vés al contingut

Consells de seguretat i convivència

 • Icona Soroll

  Soroll

  No duguis a terme actes que pertorbin el descans i la tranquil·litat del veïnat o dels vianants. Respecta els horaris de fer obres i evita molèsties, especialment durant les hores de descans.

 • Icona platges

  Platges

  A les platges, respecta les senyalitzacions de les condicions de bany (bandera groga i vermella) i no romanguis ni et banyis als espigons.

  Recorda que a les platges de Barcelona està prohibit fumar.

  Respecta la tranquil·litat de la resta d’usuaris de les platges, no llencis la brossa on no toca i deixa els equipaments públics nets i en l’estat en què t’agradaria trobar-los. 

 • Consum alcohol

  Alcohol a l'espai públic

  El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic en envàs de vidre o llauna està prohibit. Aquest consum no està permès en cap cas si causa molèsties a la resta de persones i al veïnat. Un consum abusiu d’alcohol comporta un risc per a la salut.

 • Icona Espais públics

  Espais públics

  Respecta els espais públics i col·labora a l’hora de mantenir-los nets. Les actituds incíviques poden ser recriminades per la resta de ciutadans i ciutadanes i sancionades.

 • Icona Venda d’alcohol

  Venda d’alcohol

  La venda d’alcohol entre les 22.00 i les 8.00 hores està prohibida en la via pública excepte als espais i als locals autoritzats. També se’n prohibeix el subministrament o la compra a través de la venda en línia en la mateixa franja horària

 • Icona Subministrar begudes alcohòliques

  Subministrar begudes alcohòliques

  Els establiments només poden subministrar begudes alcohòliques a majors de 18 anys. Està prohibit comprar begudes alcohòliques destinades al consum de menors d’edat.

 • Icona festa major

  Festes majors

  Gaudeix de les festes majors dels diferents barris, tot respectant el dret al descans i la tranquil•litat del veïnat, els horaris establerts, la normativa de consum de begudes alcohòliques al carrer, la prohibició de fer necessitats fisiològiques al carrer i l’obligació de no embrutar i respectar l’espai públic.

 • Icona gossos

  Gossos

  Respecta l’ordenança municipal que determina en quines condicions poden estar-se a l’espai públic els gossos i altres animals de companyia. Porta el gos sempre lligat, excepte en les àrees per a gossos (AG), les àrees d’esbarjo per a gossos (AEG) i els espais per a gossos deslligats (ZUC) en determinades franges horàries.

 • Icona necessitats fisiològiques

  Necessitats fisiològiques al carrer

  Està prohibit escopir, orinar i defecar a l’espai públic. Aquesta prohibició és especialment sancionable en espais concorreguts, en espais freqüentats per menors i en monuments o edificis catalogats o protegits.

 • Icona jardí urbà

  Espais verds

  Respecta els parcs i altres espais verds, i les àrees de joc infantils. No trepitgis els parterres i no arrenquis flors ni plantes. No facis malbé el mobiliari urbà i, si fas pícnics, recull les restes.

 • Icona mobles

  Mobles i trastos vells

  Respecta el dia específic per a la recollida gratuïta de mobles i trastos vells davant del teu domicili. No dipositis residus domèstics voluminosos al carrer el dia que no toca.

 • Icona Activitat sexual

  Activitat sexual

  Tant la contractació de serveis sexuals com l’activitat sexual a la via pública estan prohibides i poden ser sancionades.

 • Icona incendi al bosc

  Collserola

  A Collserola, tingues cura de la flora i l’entorn natural. Respecta la fauna i no donis menjar als animals salvatges. Degut a la situació de sequera, segueix les indicacions relatives a la prohibició de fer foc. Respecta les senyalitzacions i, en cas d’emergència, truca al 112.

 • Venda ambulant

  Venda ambulant

  L’oferiment i la venda ambulant de serveis, objectes i begudes sense permís és il·legal i sancionable. Sovint són productes de procedència dubtosa i sense cap mena de garantia. Aquest tipus d’activitats poden estar vinculades a una xarxa delictiva que es pot aprofitar de la precarietat d’algunes persones.

 • Icona apartaments turístics

  Apartament turístic

  Si t’allotges en un apartament turístic o en un habitatge d’ús turístic, assegura’t que és legal i que respecta les normes i condicions d’ocupació. No sobrepassis la seva capacitat ni organitzis activitats que puguin molestar la resta de la clientela i el veïnat. En cas de necessitat o dubte, contacta amb la recepció o l’administració dels apartaments: tots els allotjaments han de disposar d’un telèfon d’atenció les 24 hores.

 • Icona drons

  Drons

  Per raons de seguretat, no està permès fer volar drons a la ciutat de Barcelona.

 • Acampar

  Acampar

  Està prohibit acampar als espais públics (incloses les platges), tret dels llocs autoritzats per fer-ho.

 • Icona venda de drogues

  Drogues

  La venda de drogues és delicte. El consum i la tinença de drogues a l’espai públic no estan permesos i són sancionables.

Les conductes incíviques seran sancionades.

Consulta l'import