Mediacions / processos

Memòria Popular del Mercat

Procés d’investigació i cultura comunitària sobre comerç, model de barri i proximitat

El Centre d’Art Fabra i Coats de Barcelona es coordina des del març del 2015 amb quatre entitats sota el nom de Cohabitar entre-, buscant formes de dialogar i relacionar-se amb les realitats diverses del territori de Sant Andreu. Partint de la hipòtesi de què passa si un centre d’art es deixa travessar per problemàtiques locals, les escolta i hi dialoga per treballar des de l’escala de ciutat, hem iniciat una col·laboració amb diverses entitats del territori.

Així, en una segona fase el centre està treballant el programa transversal Teixir la ciutat, que busca mostrar, activar i experimentar altres formes de construir i generar ciutat a partir de les pràctiques culturals contemporànies i el treball en xarxa amb diverses iniciatives. Dues de les línies de proximitat que el centre està desenvolupant en la segona fase són la investigació del Comerç i model de barri i la de les Memòries comunitàries.

Des del juny s’han dut a terme diverses trobades amb el Mercat de Sant Andreu de Palomar, ja que aquest es remodelarà a partir de l’estiu del 2017 i estarà situat en un espai de trànsit durant 18 mesos al costat de Fabra i Coats. A la mostra del Centre d’Art es troba el projecte de Mercado de San Roque de l’Àrea de Mediació Comunitària de la Fundación Museos Quito. Una iniciativa de 5 anys que va investigar i va produir intervencions per visibilitzar els sabers locals i les xarxes de proximitat d’aquest mercat en contra dels plans de turistificació i els estigmes socials que tenia l’àrea de San Roque. D’altra banda, també es mostra el projecte Territorio Archivo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Lleó), que recull la memòria visual i oral de diversos comtats de Lleó i Salamanca a partir de conservadors domèstics, un web i diversos espais d’activació comunitària.

En aquest marc es proposa Memòria popular del mercat, un projecte d’intervenció en l’espai del Mercat de Sant Andreu de Palomar per afavorir un debat sobre models de mercat i de comerç de proximitat, visibilitzar les històries i memòries del mercat i del comerç de proximitat, i, sobretot, promocionar la idea que venir al mercat i a les botigues de proximitat és fer barri. Amb aquesta finalitat, i a través d’una xocolatada/taller que farem al mercat, s’instal·larà un espai de dinamització de memòries i una petita exposició de materials del Mercat de San Roque que es troben exposats al Centre d’Art. Aquest punt de memòria popular servirà per recopilar i mostrar les memòries i històries del mercat i del comerç de proximitat, i per fer tallers i entrevistes tant amb paradistes com amb veïnes i veïns i altres persones usuàries del mercat i el comerç de proximitat del barri.

El projecte tindrà diverses fases de treball. Una primera de recopilació de fotos, entrevistes i generació del punt de memòria popular, fins al Nadal, com a espai de dinamització comunitària. Una segona fase com a espai d’exposició al Centre d’Art, entre el febrer i el març. Finalment, des d’una visió a llarg termini, esperem que sigui possible crear un espai de memòria i d’interpretació del mercat a la carpa transitòria, i que aquest espai serveixi com a exemple de punt d’interpretació i material per ser mostrat també al nou mercat.

Foto Mercat 2

Relacionats: 
Programació