Activitats

La Trama: Cultura, educació i territori

La Trama és un programa a cura de Transductores que posa en diàleg les exposicions i les activitats de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona amb les comunitats educatives, els col·lectius i les entitats del teixit associatiu i comunitari dels barris del seu voltant, així com les xarxes de la ciutat que hi estan connectades. Ho fa a través de tres línies de recerca i creació en les quals s’articulen diferents accions i processos que exploren els drets culturals i el dret a la ciutat. 


“El cub blanc en entredit” 
“Narratives situades” 
“Colar-se al Centre d’Art” 

 

Anteriors
1 abril, 2021 a 12 maig, 2021
Part deEl cub blanc en entredit
1 novembre, 2020 a 20 juny, 2021
Part deColar-se al Centre d’Art
17 octubre, 2020 - 17:30 a 21 juliol, 2021 - 17:30
Part deNarratives situades
1 juny, 2019 a 22 maig, 2021
Part deEl cub blanc en entredit