Roc Domingo mostra imatges del muntatge de l’exposició a l’alumnat.