Sessió d’improvisació amb joves del procés creatiu Reapropiar-nos de la nit! I.