Programa

TEIXIR CIUTAT

COHABITAR ENTRE- FASE 2

Cohabitar entre- pretén ser un dispositiu que activi Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques contemporànies i altres espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions, i que entengui les pràctiques artístiques i els processos col·lectius com a instruments essencials per activar estratègies transformadores que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social en què s’insereixen.

Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, travessat pel trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art, i que a més pretén apuntar cap a formes d’institucionalitat en la cultura amb estructures complexes i sistèmiques. La programació vol interpel·lar críticament, des d’unes maneres de fer que combinen els processos d’investigació amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat, i alhora proposa amplificar-los a través de l’activació de xarxes i la socialització de continguts i experiències.

La primera fase del projecte, articulada en 4 programes (AntenaTelerDesbordar la cultura i Espais en transició), s’ha desenvolupat mitjançant exposicions, investigacions, tallers, projectes col·laboratius a llarg termini, activitats, jornades i connexions amb diverses entitats tant del context més pròxim com de tota la ciutat. Aquestes pràctiques han suposat una primera presa de contacte i un cultiu d’altres maneres d’habitar i posar en circulació la cultura amb diverses iniciatives. A partir d’aquest bagatge, en aquesta segona fase la programació es planteja com una investigació per aprofundir sobre com les pràctiques culturals contemporànies poden funcionar com a eina per teixir ciutat. Des d’aquesta mirada, s’entén l’urbà com quelcom divers en moviment, orgànic, en trànsit i en mutació permanent. La ciutat se’ns presenta com la trama sobre la qual es poden ordir altres formes de construir ciutadania, de reivindicar drets, d’entreteixir noves aliances entre cultura, societat i territoris; en definitiva, de situar-se, habitar i construir ciutat entre tots i totes. Des del punt de vista metodològic, aquesta fase s’articula en dos moments. En primer lloc, a partir d’una taula intersectorial, anomenada L’Ordit, amb les entitats i les iniciatives amb les quals ja es treballa i amb altres de noves que es puguin anar sumant. La taula genera aliances i complicitats, i promou el treball en xarxa des de problemàtiques concretes i pràctiques situades. En segon lloc, Teixir ciutat es mostra a partir d’espais d’exposició i socialització dinàmics dels processos i els resultats, que recolliran les complexitats de les temàtiques plantejades com a catalitzadors.

Llibret: Arpilleres de Can Fabra

Llibret: Aquí et deixo un trosset d'història

LORDIT

CA-EnTransicioTreball

DESBORDAR LA CULTURA

Des de Cohabitar entre- es proposa experimentar maneres de dissenyar i generar altres polítiques culturals de proximitat articulades amb la pràctica artística contemporània, tot expandint la noció de pràctiques culturals i explorant maneres diverses d’institucionalitat des d’on construir cultura i ciutadania.

Com podem traçar col·laboracions i complicitats entre entitats diferents?

És possible generar comunitat i treball en xarxa des de pràctiques culturals que siguin transversals?

Podem crear altres espais de diàleg i participació entre col·lectius i pràctiques diverses entorn de problemàtiques comunes concretes?

Quin possible paper pot tenir un centre d’art contemporani al territori on es troba?

Com generar espais per habitar, estar, conviure i decidir sobre la institució cultural pública?

Temes

# Memòries comunitàries

Com podem contar les històries i les experiències de la vida dels barris des de la pluralitat de relats i mirades i generar comunitat?

# En Transició - Treball

Com afecta la transformació dels mecanismes i dels espais de producció —incloent-hi la producció artística— la construcció del model de ciutat?

# Comerç i model de barri

Quines relacions tenen els mercats i el comerç de proximitat amb el desenvolupament del model urbanístic dels barris?

# Comunitats educatives i ciutat

Quins espais d’aprenentatges col·lectius podem generar per transformar las maneres d’habitar, aprendre i construir les nostres ciutats?

Programació