La biblioteca infinita

Artistes: Haris Epaminonda i Daniel Gustav Cramer

Dates: del 15 de febrer al 27 de setembre de 2020 (agost: tancat)
Inauguració: dissabte 15 de febrer, a les 12h
Lloc: Planta 2

Avís: aquesta exposició es prorroga fins al 27 de setembre de 2020. A causa de la situació sanitària actual per la covid-19, es descarta la visita a l'obra-esdeveniment de la planta 3, ja que comportava una interacció amb el visitant i no es podrien respectar les mesures de prevenció de l'actual situació (mantenir la distància física, evitar tocar objectes, etc.). Tanmateix, el full de sala de l'exposició només estarà disponible en línia. El podeu descarregar aquí: PDF icon Full de sala - La biblioteca infinita.pdf

---

La biblioteca infinita és una col·laboració en procés que el 2007 van iniciar Haris Epaminonda i Daniel Gustav Cramer, artistes establerts a Berlín. Es tracta d’un arxiu de llibres en constant creixement, creat a base de recombinar pàgines d’una o més publicacions trobades i datades entre 1890 i els anys vuitanta. Cada llibre es descompon, modifica i reestructura en volums nous i únics. Les imatges i les pàgines passen per un lapse no operatiu fins que es reuneixen per formar un altre conjunt. El concepte de cada nou volum es desenvolupa gradualment a partir del contingut del llibre original i de les associacions que es generen en el procés de creació. Mitjançant paràmetres empírics, conceptuals o poètics, la «biblioteca infinita» de Haris Epaminonda i Daniel Gustav Cramer planteja la plasticitat dels llibres impresos com una forma d’art i les innombrables possibilitats d’apropiar-nos d’aquest material a base de reciclar, encavalcar, juxtaposar, remesclar, fusionar o alterar, fins al punt que l’original deixi d’existir i modifiquem sens dubte la nostra manera de veure’l.

Els artistes, que s’han inspirat en l’obra de Jorge Luis Borges, concretament en el conte La biblioteca de Babel, conceben la biblioteca com un espai per a totes les adaptacions i combinacions possibles, una metàfora de l’univers i de la humanitat en la seva recerca incansable de coneixement. Fins i tot es pot arribar a considerar el projecte com una analogia de l’evolució de les espècies, de múltiples finals i començaments, mitjançant la reproducció i els encavalcaments d’orígens, cultures i identitats. L’ús selectiu i la descontextualització d’un contingut i un coneixement existents també són un reflex de les tendències actuals. En un món digital accelerat, cada cop es fa més complex i difícil assimilar la multiplicitat indefinida i la naturalesa excessiva de les imatges i de la distribució del coneixement. Els volums de La biblioteca infinita acabats de crear plantegen qüestions sobre l’autenticitat i l’autoria, i actuen com una reflexió profundament contemporània sobre la condició de les imatges, sobre la seva producció, reproducció i circulació i sobre la seva capacitat de capturar i transportar informació i significats. 

Programació