Sessió compartida: Centre d’Acollida Sant Andreu, Centre de Formació de persones Adultes Pegaso, Escola Pont del Dragó, IES La Sagrera i IES Martí i Pous, amb l’acompanyament de Lo Relacional.