28 de Maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones

L'Ajuntament de Barcelona se suma a la movilització "Més cura i menys medicalització"

28/05/2018 12:06 h

barcelona.cat

L’Ajuntament de Barcelona se suma a aquesta commemoració que té lloc cada 28 de maig i que és una data de mobilització i demandes que va néixer a una reunió de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) realitzada al 1987 a Costa Rica.

L’objectiu d’aquesta diada és donar visibilitat a les desigualtats que pateixen les dones en temes de salut.

La Xarxa de Dones per la Salut la va importar fa 20 anys i des d’aleshores cada any llança un lema per cridar l’atenció sobre un tema concret, enguany el lema és: “Més cures i menys medicalització´´.

La Xarxa de Dones per la Salut és una xarxa de dones feministes motivades per la salut de les dones i del conjunt de la població organitzades en diferents col·lectius i àmbits: d’usuàries, d’ajuda mútua de professionals, d’activistes per la salut. Entre els seus objectius destaquen: desenvolupar estratègies de comunicació interna i externa per millorar la visibilitat sobre les necessitats específiques en matèria de salut de totes les dones i desenvolupar estratègies per esdevenir un referent davant de les institucions i les usuàries dels sistemes de salut amb l’objectiu de fer front a problemes relacionats amb la salut de les dones, defensar els  drets assistencials, promoure la recerca, etc.

L’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a impulsar polítiques perquè la responsabilitat de les cures sigui compartida entre les administracions i les diferents components de la societat, amb una Mesura de Govern per la Democratització de la Cura 2016-2020 que és pionera a l’Estat per temàtica, abast i transversalitat. Específicament, en el marc d’aquesta mesura, des de la Direcció de Salut s’està elaborant una Estratègia de ciutat de suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents, i s’està preparant l’obertura d’un nou centre d’informació, orientació i recursos per a la cura.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona lidera l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva de la ciutat que té el compromís per la defensa ferma dels drets sexuals i reproductius que es fonamenten en els drets humans. La Mesura de Govern que va donar origen a l’Estratègia promou una sexualitat saludable en totes les etapes de la vida i vol contribuir a oferir serveis de salut sexual i reproductiva adequats, assequibles, accessibles i de bona qualitat a la ciutadania de Barcelona sense estigma ni discriminació per motius de sexe, raça, ètnia, edat, estil de vida, cultura, ingressos, orientació sexual o gènere.