5a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps any 2016

 

Data de lliurament: Dimarts 21 de febrer de 2017

Guardonats: Categoria de menys de 10 persones treballadores: TBS -SARO i ARROYO SOLUCIONS DE NEGOCI. Categoria entre 10 i 50 treballador/es: ETICAS RESEARCH&CONSULTING. Categoria entre 51 i 250 treballadors/es: UPCNet. Categoria més de 250 treballadors/es: SEAT. Menció Especial: ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT.

L’Ajuntament de Barcelona va lliurar la cinquena edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, amb el qual es vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitzacions compromeses a millorar la gestió del temps, afavorint la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i social.

En aquesta edició, hem celebrat el 5è aniversari del Premi i, com a novetat, s’ha incorporat una nova categoria. Es van presentar 31 candidatures d’empreses, que optaven a una de les quatre categories del premi: empreses amb menys de 10 persones treballadores, d’entre 10 i 50 persones treballadores, d’entre 51 i 250, i amb més de 250 persones en plantilla. Es va atorgar també com cad¡a any una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST.

L’acte de lliurament dels premis, on va assistir un centenar de persones, va tenir lloc el dia 21 de febrer de 2017 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, i va comptar amb la presidència de l’Alcaldessa Ada Colau, la participació del Comissionat d´Economia Cooperativa Social i Solidaria i Consum, Jordi Via i la ponència de la Dra. Sara Moreno, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, titulada De la conciliació al treball de cura: l’ús del temps més enllà de la jornada laboral”.

El disseny del guardó va ser seleccionat d’entre les propostes presentades per l’alumnat de Modelisme Industrial de l’Escola Massana del curs 2011-2012 i la seva producció es va encarregar a entitats col·laboradores de la Fundació ECOM.

El jurat, composat per representants de l’administració local, dels sectors empresarial i sindical, i dels àmbits universitari, cooperatiu i social, després de destacar de forma favorable totes les empreses i valorar les mesures presentades, va acordar atorgar quatre premis i una menció especial.

El premi en la categoria d’empresa de menys de 10 persones treballadores va ser concedit a TBS – SARO I ARROYO SOLUCIONS DE NEGOCI per les mesures de conciliació i temps implementades de manera generalitzada (flexibilitat horària, reducció de jornada, flexibilitat de vacances, teletreball, esmorzars laborals, horari reduït el dia de l’aniversari i dinars i sopars d’empresa) i la incorporació d’una nova mesura de compactació horària (de 8 a 15:30 amb 30 minuts per dinar) que permet alliberar 4 tardes a la setmana per a ús personal del temps. El jurat va valorar que formi part de la Xarxa NUST com a indicador de la continuïtat i solidesa en la implementació d’aquestes mesures.

El premi en la categoria d’empresa amb més de 10 i menys de 50 persones treballadores va ser concedit a ETICAS RESEARCH & CONSULTING per haver implementat mesures innovadores de conciliació i temps com la setmana laboral de quatre dies, el divendres flexible, l’horari pactat per a coordinacions (d’11 a 16h.) i la gestió del temps sense sistema de fitxatge. El jurat va valorar aquest esforç en el sector de les consultories i que pugui exercir com a model a seguir en el sector.

El premi en la categoria d’empresa de 51 a 250 persones treballadores es va concedir a UPCNET pel seu programa “People First” de mesures enfocades a la millor gestió del temps i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal: jornada intensiva durant totes les vacances escolars, jornada intensiva tots els divendres de l’any, flexibilitat horària d’entrada i sortida, còmput setmanal i mensual de la jornada i teletreball. El jurat també va valorar la implementació de mesures que permeten i faciliten les tasques de cura dels fills/es: ampliació del permís de maternitat (+7 dies), ampliació del permís de paternitat (+3 dies), jornada intensiva per a pares i mares, jornada reduïda i continuada per a mares, permís retribuït per a viatges en cas d’adopció, permís retribuït per visita mèdica dels fills/es. I altres mesures com: permís d’estudi en exàmens oficials, permís sense sou, permís per contraure parella de fet.

El premi en la categoria d’empresa de més de 250 persones treballadores es va concedir a SEAT per promoure mesures innovadores en el sector industrial que permetin una major conciliació de la vida laboral, familiar i personal com l’eliminació del fitxatge, la flexibilitat horària d’entrada, la jornada reduïda els divendres, el teletreball, l’ampliació i flexibilització dels permisos retribuïts previstos a l’estatut dels treballadors i la retribució flexible. El jurat va valorar també la creació d’un centre de salut adhoc per als treballadors/es com a mesura innovadora, així com el fet que les mesures siguin integrades en el conveni col·lectiu (escrites i pactades) i es va senyalar com a model a seguir en l’àmbit industrial.

I la menció especial del premi a una empresa membre de la Xarxa NUST es va concedir a ABD ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT per haver impulsat i mantingut des de 2010 l’Acord de Gestió de la Diversitat que vehicula la implementació de mesures singulars per a la conciliació, la integració i la convivència: principis d’igualtat de dret en processos de selecció, prohibició d’assetjaments, manual d’acollida a tot el personal, revisió dels permisos no contemplats en el conveni col·lectiu de referència i pla de formació per a tota la plantilla.