6è Congrés Català de Salut Mental

El passat cap de setmana, es va celebrar a Barcelona el 6è Congrés Català de Salut Mental, amb el títol "Migracions, Exili i Refugi: Drets Humans i Salut Mental", la trobada va reunir 300 professionals, creant espais de debat sobre els efectes de les migracions i els desplaçaments forçats en la salut mental. Inaugurat per la Comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona Gemma Tarafa i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat Oriol Amorós.

06/06/2017 12:43 h

barcelona.cat

L’objectiu del Congrés va ser construir propostes capaces de disminuir els riscos derivats de les migracions i millorar la convivència i la cohesió ciutadana, incrementat així els nivells de salut i benestar de la població.

Els processos migratoris comporten una alta càrrega de patiment individual i, alhora, d’incomprensió i respostes inadequades en les comunitats que podrien procurar acollida. La cerca de refugi davant situacions d’adversitat i desemparament per motius diversos posen de manifest nombroses fragilitats, tenint una gran repercussió en la salut mental, evidenciant la necessitat d’actuar de manera col·lectiva i coordinada.

El Congrés va girar al voltant de tres eixos principals: “Els Drets Humans de les persones migrants;  l’Impacte i efecte de les violències en la subjectivitat i en els vincles socials;  l’Atenció integral des de la salut mental”. Abordant els aspectes polítics, socials, culturals i religiosos es va obrir el debat a la correcta acollida, el paper que tenen els mitjans de comunicació i les xarxes socials com a formadors d’opinió, les contradiccions de la subjectivitat contemporània, el clam solidari davant la por i el rebuig de l’estrany i la intervenció de la xarxa sanitària, tot reconeixent la implicació d’altres actors, com ara el territori, la comunitat, els serveis socials, l’educació, l’habitatge i la justícia, entre d’altres.