A Barcelona fem urbanisme de gènere

Exposició sobre urbanisme amb perspectiva de gènere al CC Cotxeres Borrell del 2 al 21 de març, amb plafons que parlen de l'urbanisme de la vida quotidiana, de les marxes exploratòries i alguns exemples de transformacions amb perspectiva de gènere.

27/02/2020 09:55 h

Districte Eixample

Urbanisme de la vida quotidiana

Des d’una visió inclusiva, aquest urbanisme treballa per integrar les necessitats de totes les persones, i, a la vegada, busca eliminar les desigualtats existents en l’espai públic. Els eixos són el teixit urbà i social, l’edificació, la mobilitat, l’autonomia i el temps.

La vida quotidiana s’entén com totes les activitats que les persones porten a terme de manera diària per cobrir necessitats fonamentals. Es contemplen quatre esferes d’activitat que no haurien d’estar jerarquitzades:
> Productiva: treball remunerat.
> Reproductiva: cures i treball domèstic.
> Comunitària: treball per al bé comú;
activitats socials i polítiques.
> Personal: autocura, oci, esport.

Marxes exploratòries

Són rutes urbanes fetes per dones que permeten comprovar in situ elements que es poden millorar de l’espai urbà, com la il·luminació dels carrers o el mobiliari urbà, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en la planificació urbana.

L’exposició també fa referència a dos projectes urbanístics recents que ja incorporen la perspectiva de gènere: l’avinguda Meridiana i la colònia Santiveri al barri de la Marina.

Etiquetes associades a la notícia