Acords amb les oficines antifrau de Catalunya i Andalusia per lluitar contra la corrupció

Els convenis consoliden els lligams amb l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció per protegir les persones informants. Són dos acords que permetran garantir el traspàs de les comunicacions que es rebin a través de la Bústia Ètica i de Bon Govern amb totes les garanties de confidencialitat i anonimat i que excedeixin la seva competència.

05/04/2023 11:04 h

Ajuntament de Barcelona

Els dos convenis inclouen el traspàs mutu, amb totes les garanties de confidencialitat i anonimat, de les comunicacions segons les competències respectives i preveuen també la col·laboració en activitats formatives amb la possibilitat d’elaborar un pla específic per al personal de l’Ajuntament. Ambdós convenis preveuen també la col·laboració en un estudi d’anàlisis, gestió i prevenció de riscos de corrupció.

La signatura dels dos convenis de col·laboració coincideix amb el fet que la Bústia Ètica i de Bon Govern, que funciona des de l’any 2017, reuneix tots els requeriments exigits per la Directiva europea de protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, coneguda com Directiva Whistleblower, i la entrada en vigor, el dia 13 de març, de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Etiquetes associades a la notícia