Activat el Protocol per situació de sequera de Barcelona en fase d’alerta

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’alerta hidrològica de la conca del Ter-Llobregat que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual s’ha activat la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat. El protocol estableix accions concretes d’estalvi d’aigua potable en serveis o activitats com són: els espais verds, les fonts ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles, amb l’objectiu de reduir el consum habitual d’aigua un 5% en l’ús domiciliari, comercial, industrial i altres usos recreatius i un 30% en l’ús recreatiu que impliqui reg.

23/11/2022 10:40 h

Ajuntament de Barcelona

Els serveis municipals ja han aconseguit reduir un 11% el consum anual d’aigua des de l’últim episodi de sequera (del maig del 2007 al desembre del 2008), gràcies al reforç de les polítiques d’optimització i estalvi d’aigua, que ha afavorit la substitució dels consums d’aigua potable (se n’ha reduït l’ús un 18%) per aigua freàtica (s’usa un 51% més). La ciutat, que té un consum mitjà de 106 litres d’aigua per habitant al dia, molt inferior a la mitjana espanyola, de 140 litres, ha guanyat resiliència i està preparada per fer front a la sequera, motiu pel qual no hi haurà afectacions rellevants a les llars. L’aplicació de la fase d’alerta del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat, però, implica certs canvis:

Jardins i espais verds

 • Aturada de plantacions, excepte les que ja es troben al viver.
 • El reg en jardins privats es restringeix a 2 dies a la setmana: dimecres i dissabtes els habitatges amb numeració parell, i dijous i diumenges els senars.
 • Horari de reg: de 20.00 a 8.00 hores, excepte si es rega amb aigua freàtica.
 • Màxim de 450 m3/ha/mes.

Fonts

 • Prohibició d’omplir les fonts ornamentals i els llacs artificials amb aigua potable.
 • Aturada de brolladors de les fonts ornamentals no connectats a aigua procedent de recursos hídrics alternatius.
 • Com a única excepció, en llacs artificials es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible per mantenir la vida aquàtica.

Neteja urbana

La neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals es realitzarà amb la mínima despesa d’aigua indispensable i evitant, quan sigui possible, l’ús d’aigua potable. Actualment, ja s’apliquen aquestes mesures a la ciutat, que s’ha avançat als requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les indicacions són les següents:

 • Tots els equips amb vehicles cisterna (80%) carregaran només aigua freàtica.
 • La resta d’equips (20%) podran mantenir la càrrega dels dipòsits amb aigua potable.
 • Es revisaran els difusors de baix consum en tots els equips.
 • Es prohibeix l’ús de l’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Es prohibeix a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d’aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o sistema d’alta pressió.

Instal·lacions esportives i piscines

 • El reg de camps de gespa i d’altres superfícies esportives té les mateixes limitacions que el reg de jardins. A més, és prioritzarà el consum de recursos hídrics alternatius i s’evitarà en temps de pluja.
 • Es prohibeix omplir piscines, amb comptades excepcions.

Més enllà de les restriccions, que es poden consultar en detall al web barcelona.cat/sequera, cal ser conscients de la necessitat de reduir el consum d’aigua i de no malbaratar-la en accions quotidianes. En aquesta pàgina es recullen consells per estalviar aigua i reduir-ne el consum a les llars fins a un 30%.

Més informació