Desactivat l’avís preventiu de contaminació per diòxid de nitrogen

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dissabte, 23 de juny, l’episodi de contaminació per alts nivells de diòxid de nitrogen a l’àrea de Barcelona.

23/06/2018 08:50 h

Ajuntament de Barcelona

ACTUALITZACIÓ 23/06/2018: Desactivat l’avís preventiu per NO2 en reduir-se els nivells contaminants en l’aire.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar, el 22 de juny, nivells alts de diòxid de nitrogen, per sobre dels 160 micrograms per metre cúbic, a l’àrea de Barcelona i va activar l’avís preventiu. Atesa la millora dels nivells de contaminació, aquesta alerta s’ha desactivat.

Què és i com s’origina el diòxid de nitrogen

El diòxid de nitrogen (NO2) és un gas irritant d’una olor picant i acre i de color marró vermellós. Procedeix de la combustió (calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire

Tot i que l’avís està desactivat, per evitar nivells alts de contaminació és aconsellable continuar fent cas de les recomanacions següents:

  • Desplaceu-vos a peu o en bicicleta i circuleu pels carrers amb menys trànsit.
  • Opteu pel transport públic en lloc del transport privat.
  • Si no teniu altra alternativa que el vehicle privat, compartiu-lo o combineu-lo amb el transport públic.
  • A la llar i a l’oficina reguleu la climatització per evitar l’escalfament i la refrigeració excessius i ventileu els habitatges quan hi hagi menys trànsit al carrer.

Etiquetes associades a la notícia