Acusació popular en totes les causes per agressions policials de l’1 d’octubre

L’Ajuntament ha comunicat al Jutjat d’Instrucció Núm. 7 de Barcelona, que acumula totes les actuacions processals obertes a la ciutat, per personar-se com a acusació popular davant de les agressions policials de l’1 d’octubre.

04/02/2018 10:47 h

Redacció

El consistori es persona per defensar els drets humans i les llibertats públiques de les persones afectades per les agressions policials de l’1 d’octubre.

L’escrit presentat al jutjat pels serveis jurídics municipals manifesta que els fets succeïts van afectar els drets individuals i col·lectius que disposen de tutela penal en l’ordenament jurídic. Es demana tant que s’esclareixin els fets com que s’estudiïn les responsabilitats penals que puguin derivar-se de la instrucció judicial.

“Aquesta és una decisió coherent amb el que havíem dit al seu dia quan vam explicar que a Barcelona s’havia viscut un dels episodis més negres de la nostra història, un abans i un després, un dels episodis de més violència institucional que s’ha viscut mai a la ciutat”, ha explicat el tinent d’alcaldia de drets de ciutadania, participació i transparència, Jaume Asens.

Compromís amb les persones afectades des del primer dia

El dia després de l’1 d’octubre es va activar un servei municipal d’atenció a les víctimes de les agressions policials, que ha atès 294 persones. El servei es va crear ad hoc amb l’objectiu d’oferir orientació i assessorament jurídic a les persones afectades, i també atenció i suport psicosocial. L’informe que es va elaborar per recollir proves i testimonis de les víctimes de les càrregues policials conclou que les actuacions de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, malgrat estar emmarcades en l’execució d’ordres judicials per impedir el referèndum, es van produir amb un ús excessiu de la força i vulnerant de manera sistemàtica drets fonamentals.

Etiquetes associades a la notícia