Adjudicades les llicències de bicis i motos compartides

S’han adjudicat 3.975 llicències per a bicicletes d’ús compartit i 6.958 per a motos d’ús compartit a una trentena d’empreses. La nova regulació estableix condicions per a la implementació dels serveis i per a l’ús dels vehicles per millorar la convivència i la seguretat i evitar la saturació de l’espai públic.

07/02/2020 17:52 h

Ajuntament de Barcelona

Les llicències tindran una vigència de tres anys, prorrogables un any més, amb un preu de 71,51 euros per any i vehicle. En total, s’han atorgat 419 llicències a cadascuna de les deu empreses de bicicletes multiusuari acceptades i unes 330 a les 21 empreses de motos multiusuari.

L’adjudicació, però, es troba en una fase inicial i les empreses tenen deu dies hàbils per aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits establerts a la normativa:

 • Han de ser bicicletes mecàniques i elèctriques i motos elèctriques.
 • Tots els vehicles han d’incorporar sistemes de geolocalització.
 • S’ha de donar accés municipal a les dades d’ús del sistema en temps real.
 • No es pot concentrar més del 50% de la flota a la zona del centre de la ciutat durant un període superior a dues hores.
 • Els vehicles s’hauran d’ancorar i estacionar als espais habilitats per a això a la via pública.
 • Cal reubicar els vehicles mal estacionats en un termini de 24 hores.
 • S’ha de pagar la taxa de 71,51 euros per vehicle a l’any.
 • S’ha de tenir l’assegurança de responsabilitat civil.
 • Està prohibit alienar, cedir o transmetre les llicències atorgades.
 • Cal aportar la garantia per assegurar el compliment adequat de les condicions de la llicència: un 10% de l’import de la taxa per al conjunt de vehicles.
 • S’ha de respectar la normativa vigent en matèria de trànsit, estacionament i ocupació de la via pública.
 • Cada vehicle ha de tenir un número d’identificació únic i visible i ha d’estar matriculat o registrat d’acord amb la normativa vigent.

Operadores de bicicletes multiusuari

 • Yego Urban Mobility
 • Smart Cycles
 • Ride Hive Subscription
 • Scoot Networks Iberia
 • Boltest Txfy
 • Jump Bicycles Spain
 • Cooltra Motos
 • Windshared Mobility
 • Tier Mobility Spain
 • Idribk Spain

Operadores de motos multiusuari

 • Yego Urban Mobility
 • Tucycle Bikesharing
 • Quasar Mobility
 • Avant Fullstep
 • Uualk
 • Mobilitas Futurus
 • Scoot Networks Iberia
 • Respiro
 • Talban Krup
 • Tirkil Invest
 • Acciona Mobility
 • Oiz Ridesharing
 • Airsharing
 • Boltest Txfy
 • Eco-Logia Turismo Sostenible
 • Global Mobility Sharing
 • Ecohibrid Protea
 • Cooltra Motos
 • Windshared Mobility
 • I4sme Projects
 • Tier Mobility Spain

Podeu consultar-ne tota la informació a la nota de premsa.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades