Agròpolis, construint sobirania alimentària entre totes

“Si es vol millorar al poble, en comptes de discursos contra els pecats, dona’ls millors aliments. L’home és el que menja”. Així explicava el filòsof alemany Ludwig Feuerbach la ja famosa frase “som el que mengem". Menjar és un acte diari, que es repeteix 3 o més vegades al dia, del que ens hem de responsabilitzar i gaudir totes les ciutadanes de Barcelona i que influeix de forma trascendental en molts aspectes de la nostra realitat, més enllà de la nutrició, ja de per si fonamental. El disseny del què mengem és una forma central d’entendre la societat que construïm.

29/05/2019 19:07 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest és el motiu que fa que la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum i, en especial, l’equip que treballa polítiques alimentàries, fa mesos que treballa al voltant de crear un espai a Barcelona on intervinguin diferents agents interessats en l’agroecologia que pensin i lluitin per a la sobirania alimentària a Barcelona.

Sobirania alimentària a Barcelona: on comença la idea?

Durant el febrer de 2019 van organitzar-se dues trobades claus: una reunió amb un grup de contrast del sector agroecològic, on es va recollir la feina feta en el procés Llaurant Barcelona i una posterior trobada entre diferents àrees de l’Ajuntament i altres administracions de Barcelona implicades en política alimentària a la ciutat. Gràcies a aquestes prèvies, es va constituir, el 15 de març de 2019, l’Espai Participatiu Agròpolis, amb una assistència de més de 80 persones.

En aquesta sessió es va presentar l’estratègia de l’Espai Participatiu Agròpolis: un espai público-comunitari entre agents socials i l’administració pública de caire inclusiu, és a dir, que garanteixi la presència del sector agroecològic així com d’altres que vulguin sumar-se a l’impuls d’una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona plantejada des de la sobirania alimentària. L’espai vetllarà per renovar les relacions entre pagesia i consum urbà; fer recerca; promoure i revisar polítiques públiques alimentàries; impulsar projectes ja existents; generar vincles entre actors i àmbits relacionats amb l’alimentació; esdevenint punt de referència per projectes que fomenten circuits curts de comercialització i generar discurs en sobirania alimentària.

En aquesta trobada constitutiva hi van participar una gran diversitat d’agents tant públics com privats: personal tècnic de diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres administracions com la Diputació de Barcelona; grups de recerca; horts i projectes comunitaris; productores, distribuïdores i comercialitzadores de productes agroalimentaris i organitzacions diverses relacionades amb la sobirania alimentària.

Segona trobada de l’Espai Participatiu Agròpolis

El passat 9 de maig es va fer la segona trobada d’aquest espai participatiu, on una trentena de persones van continuar treballant per la consolidació de l’Espai. Aquest s’articula en grups de treball, 7 en concret: Circuits curts de comercialització; Compra i contractació pública agroecològica; Agricultura urbana; Accions estratègiques; Comunicació i investigació; Producció i elaboració alimentària; i Dret a una alimentació adequada.  

Els acords presos en aquesta sessió foren treballar el relat comú de l’Espai Participatiu Agròpolis, continuar amb el treball i coordinació dels grups i desenvolupar una estratègia que faciliti la  participació de la pagesia i altres agents productius a l’Espai, convidant a sumar-hi altres entitats i persones interessades.

Agròpolis té futur!

A la tercera trobada, que tindrà lloc a inicis d’estiu, s’avançarà en el treball dels grups i en el relat comú de l’Espai Participatiu d’Agròpolis. La continuïtat d’aquestes trobades permetran consolidar una Política Alimentària Urbana a Barcelona compromesa amb la sobirania alimentària.

Per a més informació: politicalimentaria@bcn.cat o visita el web de Política Alimentària Urbana de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia