Així serà Vallcarca: més habitatge públic, més verd i més vida veïnal

El Plenari municipal ha aprovat diverses mesures per reactivar el barri de Vallcarca, preservar-ne el teixit social i realçar-ne el patrimoni amb l’ampliació d’habitatge, d’equipaments, de zones de trobada i verd urbà; l’impuls de l’activitat comercial i cooperativa, i l’adequació de l’espai públic. El projecte s’ha definit a partir d’un concurs d’idees i un procés de debat amb els veïns i les veïnes.

28/09/2018 17:41 h

Ajuntament de Barcelona

La nova ordenació urbanística per al conjunt del barri de Vallcarca i els Penitents s’ha definit amb la modificació del Pla general metropolità (MPGM), que preveu actuacions en l’àmbit comprès entres els carrers de la Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

En concret, el pla inclou la construcció de 91 habitatges socials, l’ampliació de zones verdes en més de 800 metres quadrats i l’impuls de nous espais de trobada. Entre altres, es crearà una gran plaça central oberta i polivalent que inclourà horts i plantacions de fruiters per realçar el nou valor patrimonial rural del barri i l’autogestió veïnal.

A més, la masia Can Carol i La Fusteria, dos espais emblemàtics del barri, es rehabilitaran per acollir un nou casal de barri i un nou equipament municipal que es destinarà a usos prioritzats per al veïnat, respectivament.

D’altra banda, es preveu la construcció de 143 habitatges privats en edificis que preservaran els baixos per a comerços o altres activitats consensuades amb els veïns i les veïnes.

Un futur amb mirada veïnal

El futur del barri de Vallcarca s’ha definit en un procés amb diverses fases. Inicialment es va convocar un concurs d’idees, a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca, que va donar com a proposta guanyadora el projecte Arrels, que destacava els recursos, les infraestructures i el patrimoni històric i identitari del barri.

La remodelació va seguir un procés participatiu de debat ciutadà per enriquir la proposta i incorporar-hi noves aportacions, que es van recollir en l’MPGM.

Altres mesures aprovades

També s’ha aprovat el pla per reordenar l’espai urbà que envolta l’Hospital Militar – Farigola, amb l’objectiu d’ajustar l’àrea als canvis urbanístics del barri, i la mesura per actuar al carrer de la Farigola, 21-25 i 34-40, que preveu conservar-hi la pedrera, millorar la funcionalitat de la via pública i l’accés als espais verds, i millorar les condicions perquè la llum del sol arribi bé als edificis de l’entorn.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades