La XMESS presenta dues publicacions per promoure i implementar l’ESS als municipis catalans

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha fet públiques dues publicacions per donar eines al conjunt de municipis catalans a l’hora de promoure i incloure en les seves polítiques públiques els valors i les pràctiques de l’Economia Social i Solidària (ESS). Són la guia “L’ABC de l’Economia Social i Solidària als Municipis” i la publicació “Compra Pública Responsable”.

25/07/2019 20:27 h

Ajuntament de Barcelona

La XMESS és una xarxa que té com finalitat promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres a Catalunya.

L’ABC de l’Economia Social i Solidària als Municipis

Aquesta guia feta pública a l’abril, permet conèixer, amb un grau de detall notablement exhaustiu, trenta iniciatives concretes (dels centenars de desenvolupades), amb noms i cognoms, materialitzades als municipis de la XMESS. Es tracta doncs d’un instrument que pretén “explicar amb fets” allò que són, allò que ja existeix, com a política pública local de foment i enfortiment de l’ESS. També vol ser font d’inspiració per a noves polítiques als municipis de la XMESS i per als municipis catalans que no en formen part i que ja desenvolupen política pública o volen o voldran fer-ho.

D’altra banda, destaca la seva elaboració amb codi obert, amb copyleft, és a dir, manllevant el “codi hacker” del P2P (peer to peer), per ser copiat, estudiat, millorat i compartit, per, de nou, ser copiat, estudiat, millorat i compartit, per, de nou…

És un ABC, perquè són les primeres lletres d’un abecedari que vol ser elaborat, en un procés lent i constant i de forma cooperativa, en fases diverses de la XMESS i de les polítiques públiques locals. Un ABC que pugui ser emprat per la diversitat de municipis i ajuntaments, comarques i consells comarcals del país, diversos en població, en territori, en dimensions de les administracions locals, en orientacions polítiques dels governs locals.

Podeu llegir i descarregar-vos la guia aquí.

Compra Pública Responsable

La XMESS, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va organitzar una jornada tècnica de contractació i compra pública responsable el dia 22 de març de 2019 a l’equipament per a la promoció de la innovació socioeconòmica (innoBA) de Barcelona.

Durant la jornada, es va reflexionar al voltant de quin ha de ser el paper de les administracions locals perquè l’ESS pugui ser estirada des de la demanada, més enllà de la tradicional gestió de proveir recursos. De fet, es va explicar com les compres de la ciutadania estan virant, seguint principis o ideologies, a allò que considerem responsable socialment, i com ara les administracions han de seguir aquesta línia.

Així, tal i com queda recollit en el document de resum, ja existeix el marc legal per poder començar a fer efectiva la contractació responsable. Ara cal aplicar mesures com el foment de la contractació a les PIMES i el Tercer Sector; fomentar la innovació; fer política pública ambiental, que ja té una llarga tradició; i finalment, les mesures socials, de responsabilitat empresarial i inserció de col·lectius desfavorits. És en aquestes quatres línies on administracions com la Generalitat estan treballant per propulsar les seves mesures.

Altres mesures que es poden posar en marxa per afavorir la contractació pública responsable queden recollides en la intervenció de l’exdirector de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, Paco Blanco, que va insistir repetidament en la necessitat de coordinar-se entre les administracions i va proposar algunes idees, com un portal de compra pública amb propostes d’empreses socials i atenció a l’usuari, o un comitè de coordinació entre administracions.

Finalment, la publicació “Compra Pública Responsable” permet consultar les diferents experiències positives i inspiradores que es van poder escoltar durant la jornada del 22 de març com els menjadors escolars de l’Ajuntament d’Arbúcies, l’aplicació de la Guia de Contractació Pública a l’Ajuntament de Granollers o els criteris aplicats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, entre d’altres.

Per tant, la publicació de la XMESS permet ara compartir els aprenentatges, les experiències inspiradores i la documentació relacionada. Aquest de relatoria que s’ha estructurat seguint el programa de continguts de la jornada, però no és una transcripció literal del que les persones ponents van manifestar, sinó un recull d’aprenentatges i intervencions plantejades, tant per les persones ponents com pels diferents debats i intervencions de les persones assistents.

Podeu llegir i descarregar-vos el document aquí.

Etiquetes associades a la notícia