Ampliada la convocatòria d’ajuts per al pagament de l’IBI als establiments culturals

Dijous, 9 de juliol, obre la convocatòria 2020 d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o al comerç cultural de caràcter privat. L’import màxim de la convocatòria serà de 350.000 euros, dels quals 150.000 són un import addicional afegit en el marc del pla de xoc municipal de suport al teixit cultural impulsat arran de la crisi sanitària.

08/07/2020 19:24 h

Ajuntament de Barcelona

 

La finalitat d’aquests ajuts és reduir les despeses d’estructura d’espais de caràcter privat i donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat, compensant parcialment la càrrega tributària mitjançant la reducció de les despeses d’estructura dels establiments culturals.

El reforç pressupostari ha permès ampliar els límits de l’ajut fins una quantia màxima de 10.500 euros per a les modalitats d’arts en viu, comerç cultural i cinemes amb set sales d’exhibició o menys, i de fins a 7.500 euros per als cinemes amb més de set sales. En cas que la quantitat total dels ajuts superi aquesta dotació, la quantitat que s’atorgarà es reduirà proporcionalment a tots els sol·licitants fins a esgotar el crèdit disponible.

Modalitats

L’ajut té tres modalitats:

  • Arts en viu. Inclou sales de teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu i sales de música en viu. També inclou espais independents de creació i exhibició artística i cultural, entesos com a espais independents i multidisciplinaris que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural i que ofereixen una programació periòdica d’activitats.
  • Comerç cultural. Inclou establiments comercials de l’àmbit cultural com galeries d’art, llibreries i altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística per a la ciutat, entesos com a comerços que tinguin un interès històric o patrimonial per a la ciutat, que realitzin tasques de difusió cultural (B3).
  • Cinemes. Aquesta modalitat té dues categories, les instal·lacions amb set sales d’exhibició o menys i les instal·lacions amb més de set sales d’exhibició.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a persones físiques o jurídiques que gestionin establiments d’exhibició o comerç cultural i sales de cinema, incloent tant les que tenen el local en règim de propietat com les que el tenen en règim de lloguer i que es fan càrrec de la quota líquida de l’IBI. En queden excloses les entitats públiques o les privades que desenvolupen l’activitat en un equipament públic en règim de cessió, concessió o lloguer públic.

Sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar del 9 al 29 de juliol. La documentació es pot descarregar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les persones jurídiques poden presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits i les persones físiques ho poden fer també telemàticament, a la mateixa l’Oficina Virtual de Tràmits, o bé presencialment al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC), demanant cita prèvia, o trucant al 010.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades