Aposta per una recollida de residus selectiva i més eficient i sostenible

El Ple ha aprovat la nova taxa de residus, concebuda per incentivar la recollida selectiva i abaratir el cost de la gestió de les escombraries i l’impacte mediambiental que genera. Amb la nova taxa, prop de tres quartes parts de les llars de la ciutat pagaran mensualment entre 2 i 4 euros extres a la factura de l’aigua. N’estaran exemptes prop de 12.500 llars en situació de vulnerabilitat, i les persones usuàries dels punts verds fixos o mòbils es podran beneficiar de reduccions de fins al 14%.

28/02/2020 16:44 h

Ajuntament de Barcelona

La nova ordenança compleix la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, que obliga les ciutats a millorar la gestió dels residus per protegir el medi ambient i la salut de la ciutadania. Aquesta norma europea estableix que el 2025 la recollida selectiva haurà de representar el 55% del total; el 2030, el 60%, i el 2035, el 65%.

Actualment, a Barcelona, l’índex de recollida selectiva se situa en el 38,8%, amb un cost de 191 euros per llar. Si arribés al 60%, el preu es podria abaixar fins a 163 euros.

La taxa també contribuirà a accelerar els processos per reduir les emissions de CO2 que generen els abocadors i el tractament finalista o la incineració dels residus, que se situa al voltant del 10,4% del total.

Bonificacions de la taxa

La nova taxa s’aplicarà a la factura de l’aigua, i hi haurà una sèrie d’exempcions o bonificacions:

  • La majoria de les llars (un 73,3% del total) pagaran entre 27 i 51 euros l’any; això suposa entre 2,25 i 4,25 euros mensuals.
  • Un total de 12.500 llars en situació de risc de pobresa energètica o vulnerabilitat estaran exemptes de la nova taxa.
  • Reducció del 5% per persona addicional a l’habitatge a les llars que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament d’aigua potable.
  • Reducció del 5% per cada persona empadronada al domicili que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 75%.
  • Reduccions de fins a un màxim del 14% de la quota de la taxa a les persones que facin ús dels punts verds fixos o mòbils de la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades