Crida al port i l’aeroport per actuar davant l’emergència climàtica

Aquest 15 de gener es decreta l’emergència climàtica a la ciutat i es presentaran una desena de mesures per combatre-la. Entre aquestes mesures hi ha una proposta d’accions per reduir les emissions del port i l’aeroport de Barcelona, on s’emeten 12,9 milions de tones de CO2 l’any, quatre vegades més que el conjunt de la ciutat.

14/01/2020 16:51 h

Ajuntament de Barcelona

Les mesures per reduir les emissions d’efecte hivernacle i la contaminació de l’aire es portaran a la Taula d’Emergència Climàtica, en què també hi ha representants de la Generalitat i l’Estat, per traslladar-les a les administracions que tenen la competència en la gestió del port i de l’aeroport.

Proposta d’accions a l’aeroport:

  • Eliminar els vols peninsulars de menys de 1.000 quilòmetres si existeix una alternativa en tren.
  • Eliminar les exempcions fiscals sobre el querosè a la Unió Europea.
  • Utilitzar vehicles elèctrics a les terminals i a les pistes.
  • Instal·lar panells solars en edificis i aparcaments.
  • Potenciar l’arribada a l’aeroport en metro i tren.

Proposta d’accions al port:

  • Penalització dels vaixells més contaminants.
  • Reducció dels vaixells que només passen per la ciutat per fer-hi escala.
  • Impulsar la finalització del corredor mediterrani perquè les mercaderies arribin en tren fins al port, i no per carretera.
  • Ús d’energia elèctrica als molls i la maquinària de terra.
  • Panells solars en naus i aparcaments.

Acció també des de l’Ajuntament

L’ús de l’avió es restringirà a partir de demà per a tot el personal municipal (regidors, regidores i persones que treballen a les empreses públiques i als organismes autònoms vinculats).

Els desplaçaments inferiors a 1.000 quilòmetres es faran en tren si el temps de viatge no arriba a les 7 hores, tret de casos excepcionals.

Actualment, el vol Barcelona-Madrid contamina dotze vegades més que el mateix trajecte en tren.

El cotxe: principal contaminant

Les mesures al port i l’aeroport complementaran la zona de baixes emissions (ZBE) permanent, que limita la circulació de vehicles privats de motor a la ciutat, els emissors principals de contaminants. Amb la ZBE es preveu reduir en un 15% les emissions de NO2 durant el primer any.

Durant el 2018 la contaminació va ser la causa directa de la mort de 351 persones a la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia