L’Hermitage al port, rebutjat pels informes tècnics

Els informes sobre el projecte de l’Hermitage a la Nova Bocana del port plantegen dubtes i riscos, i per això l’Ajuntament no n’autoritza l’aprovació. Experts en economia, cultura, mobilitat i urbanisme conclouen que l’espai és fràgil i poc accessible, i la viabilitat econòmica de la proposta no està garantida.

27/01/2020 20:21 h

Ajuntament de Barcelona

La ubicació, poc segura

L’espai on es proposava que s’ubiqués la franquícia de l’Hermitage, a la Nova Bocana del port, se situa en una zona fràgil a causa de la proximitat del mar i, a més, es troba en un atzucac que pot dificultar-ne l’evacuació en cas d’emergència.

D’altra banda, es considera que a la ciutat hi ha edificis més adients perquè són edificis patrimonials d’interès cultural que tenen una connexió millor amb la trama urbana i que estan en espera de projecte.

L’accessibilitat, sense garanties

La Nova Bocana del port queda lluny de la trama urbana i l’accés, des del passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, limita les opcions de millorar-ne la connexió en transport públic.

Actualment és un espai molt congestionat i amb una pressió turística elevada. A més, l’estació de metro més propera es troba a 2 quilòmetres de distància i només hi arriba una línia d’autobús. L’espai tampoc no disposa d’una zona gran d’aparcament per a vehicles privats.

Un excés d’optimisme en la previsió de les visites

L’informe econòmic qüestiona l’estructura organitzativa del projecte, basada en una fundació formada per una empresa de caràcter immobiliari i una altra de cultural. En el document no queda clar que aquesta articulació compleixi la Llei de museus de Catalunya, que indica que els museus han de ser entitats sense ànim de lucre.

D’altra banda, es considera que la previsió de visitants —850.000 visitants el primer any, tants com el Museu Picasso— és massa optimista i poc realista. En la plantilla de treballadors falten figures necessàries com ara conservadors, i es qüestiona el fet que els visitants hagin de pagar l’entrada completa perquè això s’allunya de la funció social que ha de tenir un museu cultural.

Manca de projecte cultural

Finalment, l’anàlisi de l’informe cultural destaca que en la proposta actual no hi ha la solidesa que aportava el projecte inicial de museografia ideat per Jorge Wagensberg, que vinculava l’art i la ciència.

Segons ha explicat el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació i Ciència, Joan Subirats, “Sense un projecte cultural, la presència de l’Hermitage a la ciutat no s’acaba d’entendre, i tan sols li donaria un caràcter de franquícia i d’exportació d’obres que potser no reforçaria el patrimoni i la identitat cultural de la ciutat”.

Informes

Als enllaços següents podeu consultar els informes sobre el projecte de l’Hermitage a la Nova Bocana del port de Barcelona:

 
  • Estudi econòmic: Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del Museu Hermitage de Barcelona.
  • Estudi urbanístic: Consideracions i reflexió oberta sobre la idoneïtat urbanística d’un nou espai cultural a la Nova Bocana del port de Barcelona i alternatives d’ubicació.
  • Estudi de mobilitat: Conveniència de la implantació d’una sucursal del Museu Hermitage a la Nova Bocana de Barcelona des de la perspectiva de la mobilitat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades