Més premis i més reconeixement institucional per a les dones

L’avenç en les polítiques d’igualtat a Barcelona es consolida en l’àmbit dels premis i les distincions institucionals amb l’increment dels reconeixements per a dones, que l’any 2020 en van rebre el 56%.

13/08/2021 13:20 h

Ajuntament de Barcelona

La inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals continua guanyant terreny, també en l’atorgament de premis i distincions per part del consistori. D’aquesta manera, es contribueix al desenvolupament d’una societat més justa i igualitària, es fa visible la tasca fonamental de les dones en l’evolució social i es dona resposta a un marc normatiu que regula i habilita un suport a aquesta incorporació.

L’any 2020 les dones van guanyar més premis i distincions que els homes (el 56% i el 44%, respectivament). Tanmateix, la distribució entre dones i homes varia en funció del tipus de guardó, el tema, l’àmbit territorial, la visibilitat mediàtica i la dotació econòmica.

Àmbits temàtics i territorials

Pel que fa a les medalles que atorga l’Ajuntament, per primer cop les dones n’han rebut més, fins a un percentatge històric del 67%. Respecte al tema, les dones reben un reconeixement especial en els premis i les distincions de tema de gènere, un 78%, davant el 22% per part dels homes, una dada molt similar a la de l’any 2019. N’és un exemple el premi 25N, que es convoca anualment amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones i que enguany obre el període de presentació de projectes de l’1 al 26 de setembre.

En l’àmbit territorial, les dones també obtenen més reconeixements per part dels districtes: aquests premis i distincions representen un 73% del total, en què el 58% els reben dones, les quals acostumen a tenir una vinculació més gran amb les aportacions a la vida quotidiana de les persones.

Reequilibri en la dotació econòmica

Al llarg del 2020 també s’ha trencat la tendència històrica que els reconeixements amb més dotació econòmica per persona s’atorguessin majoritàriament a homes. La retribució mitjana dels reconeixements obtinguts per dones ha estat de 1.670 euros, i la dels homes, de 1.460 euros, dades molt diferents de les de l’any 2019, en què la retribució de les dones va ser de 1.748 euros, i la dels homes, de 1.962 euros. En aquest punt cal tenir en compte que, excepcionalment, aquest any no s’han celebrat els premis Ciutat de Barcelona, els quals concedeixen un premi de 7.000 euros en cadascun dels seus vint àmbits, ni la Convocatòria d’Arts Visuals de la Casa Elizalde, guardonada amb 6.000 euros.

Composició dels jurats

Finalment, pel que fa a la composició dels jurats, es pot classificar com a paritària, en el sentit que homes i dones tenen una representació de com a mínim el 40%; més concretament, el 49% són homes i el 51% dones. Si s’analitza la composició de cada jurat per separat, el 65% dels jurats tenen una composició paritària.​

Menys premis a causa de la pandèmia

Tot i que l’atorgament de premis i distincions durant l’any 2020 s’ha vist afectat per la situació sanitària, l’Ajuntament ha mantingut la concessió o participació en prop d’un centenar de reconeixements, mentre que en anys anteriors aquesta xifra havia estat d’uns 150.