Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge