El 2019 es confirma la bona salut econòmica i financera de la ciutat

La liquidació pressupostària de l’any 2019 posa de manifest l’estabilitat i la solvència dels comptes municipals. Durant aquest exercici es va aconseguir executar el 98,4% del que s’havia pressupostat, un dels percentatges més alts dels últims anys, i es va arribar a una despesa total de 2.661,3 milions d’euros.

03/03/2020 17:04 h

Ajuntament de Barcelona

L’endeutament ha baixat fins al 29,5% dels ingressos corrents (780 M€), molt per sota del 60% que marca la Llei d’estabilitat pressupostària; això representa un dels endeutaments més baixos de les grans ciutats europees i de l’Estat.

Altres dades positives que es desprenen de la liquidació dels pressupostos són que el termini de pagament als proveïdors és de 28,4 dies de mitjana i que l’estalvi brut és del 15,5% dels ingressos corrents, de manera que supera el 15% recomanat.

L’exercici del 2019 deixa també un superàvit de 64,7 milions d’euros, una quantitat que representa un 2,38% dels ingressos no financers, i és fruit de la pròrroga pressupostària, que suposa una limitació de la despesa, sobretot en les inversions.

Podeu consultar tota la informació sobre la liquidació dels pressupostos de l’any 2019 aquí.

Etiquetes associades a la notícia