Complir els nivells de contaminació evitaria almenys 250 morts cada any

Les dades reals captades entre els anys 1996 i 2016 mitjançant l’estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) confirmen una correlació evident entre les puntes de màxima contaminació i l’augment de les complicacions sanitàries, a curt i llarg termini. L’informe conclou que s'evitarien, com a mínim, 250 morts i gairebé 1.500 ingressos hospitalaris cada any a la ciutat si es complissin els límits de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per millorar la qualitat de l’aire és imprescindible reduir el trànsit i especialment el més contaminant. Les restriccions de circulació per als vehicles que no disposin de l'etiqueta ambiental de la DGT s'activen l'1 de desembre i es faran efectives quan es declari un episodi de contaminació per diòxid de nitrogen.

29/11/2017 18:26 h

Ajuntament de Barcelona

El treball ha analitzat les onze estacions de mesura que hi ha a la ciutat, així com la mortalitat, els ingressos hospitalaris i les visites als serveis d’urgències. Per afinar encara més les xifres, aquests indicadors s’han creuat amb altres variables com la temperatura, el dia de la setmana, l’estacionalitat, els nivells de l’al·lergen de la soja o la presència de l’epidèmia de la grip.

La contaminació, una qüestió de salut

De fet, l’Informe d’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016, que també ha elaborat l’ASPB, ja va posar sobre la taula que el 95% de la població de la ciutat està potencialment exposada a nivells anuals de partícules en suspensió superiors als nivells de referència de l’OMS, una situació que afecta també el 68% de la ciutadania pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2).

La contaminació de l’aire és, segons tots els indicadors, un problema greu de salut que no només agreuja els efectes de les malalties cardiovasculars, de l’asma o d’altres malalties respiratòries, sinó que també té relació amb el càncer de pulmó, la diabetis, el retard en el creixement fetal, la mortalitat prematuraefectes cognitius en el desenvolupament dels infants.

Els episodis augmenten la mortalitat

Tot i que la contaminació a Barcelona es prolonga tot l’any i té efectes continuats en la població, l’anàlisi demostra que els episodis empitjoren clarament la salut. Per exemple, la mortalitat va augmentar un 40% durant els quatre dies que va durar l’episodi de contaminació per partícules en suspensió (PM10) del febrer del 2016.

Restriccions de circulació

Per millorar la qualitat de l’aire, doncs, és imprescindible reduir el trànsit i especialment el més contaminant. A partir de l’1 de desembre, quan es declari un episodi de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2), es restringirà la circulació a la zona de baixes emissions dels vehicles que no disposin de l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), és a dir, els turismes de benzina anteriors al 2000 i els dièsel anteriors al 2006, i també les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994.

De moment quedaran exempts de les restriccions els camions, els autocars, les motos, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Els vehicles d’emergència, els de persones amb mobilitat reduïda i els serveis essencials podran circular sempre, independentment de l’etiqueta de la DGT.

Un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana vetllarà perquè es compleixin les restriccions i controlarà el distintiu dels vehicles mitjançant la matrícula. Per comprovar l’etiqueta ambiental del vostre vehicle, podeu introduir la matrícula en aquest cercador.

Impuls del transport públic

Durant aquests episodis de NO2, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa i també s’activarà la T-aire. Des del 2 d’octubre, addicionalment, també es pot adquirir la T-verda, un títol de transport que permet fer viatges il·limitats durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no en comprin cap altre.

Etiquetes associades a la notícia