Augmenten les denúncies per violències en la infància i l’adolescència

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elabora cada any l’informe “La salut a Barcelona”, que ofereix una anàlisi de l’estat de salut de la ciutadania. Aquest any el document destaca la millora gradual dels indicadors econòmics i de salut, com la baixada de l’atur o l’augment de l’esperança de vida després de la covid-19, però assenyala que el nombre de denúncies per violències en la infància i l’adolescència ha augmentat els darrers anys a la ciutat.

27/11/2023 16:01 h

Ajuntament de Barcelona

L’any 2022 l’esperança de vida es va recuperar gradualment després de la covid-19: la de les dones es va situar en 87,5 anys i la dels homes en 82 anys, mentre que el 2020, any de pandèmia, l’esperança de vida de les dones va ser de 85,6 anys, i la dels homes, de 80,4 anys. Però, tot i que les dones viuen més temps que els homes, tenen menys qualitat de vida. Les desigualtats també s’evidencien segons el lloc de residència i el país de procedència.

Salut en infants i adolescents

En relació amb els infants, el 98% de les nenes i el 97% dels nens gaudeixen de bona salut. Els trastorns crònics més comuns estan relacionats amb problemes visuals, afeccions respiratòries i obesitat.

Segons els registres de la Direcció de la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, l’any 2022, hi va haver 896 denúncies per violència contra infants o adolescents, en el 57,9% dels casos les víctimes eren nenes o noies. A més, a la ciutat, el mateix any, es van presentar 261 denúncies per violència masclista contra nenes i noies de menys de 18 anys.

Infeccions de transmissió sexual i consum de substàncies

L’any 2022 les infeccions de transmissió sexual (ITS) van augmentar, sobretot, la gonocòccia i la clamídia. En concret, respecte al 2021, en homes, la gonocòccia va augmentar un 44% i la clamídia un 49%, en el cas de les dones les xifres es mantenen més estables.

Pel que fa al consum de substàncies, disminueix el consum de cànnabis en adolescents, sobretot en els nois, però creix l’ús de cigarretes electròniques.

L’informe destaca els inicis de tractament per consum de substàncies als centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), amb l’alcohol com a causa principal, un 54,6% entre les dones i un 45,6% entre els homes, seguit de la cocaïna, amb un 13,7% entre les dones i un 20,8% entre els homes.

Canvi climàtic

L’informe “La salut a Barcelona 2022”, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, assenyala que l’any 2022 va ser el més càlid registrat a la ciutat, amb dues onades de calor que van durar dotze dies seguits. A més, cal tenir en compte els col·lectius més vulnerables: les persones grans, els infants, els malalts crònics, les persones que treballen en ambients calorosos i les persones amb menys recursos socioeconòmics, com les que pateixen pobresa energètica.

Segons dades de l’Enquesta de salut de Barcelona 2021, a l’estiu, el 13,1% de les dones i l’11,3% dels homes estaven en situació de pobresa energètica. Aquesta xifra es duplica en el cas de les persones residents a Barcelona nascudes en països de renda mitjana i baixa, amb un percentatge del 24,6% de les dones i del 20,5% dels homes.

 

Etiquetes associades a la notícia