Barcelona Activa atén un 43% més de peticions empresarials

L’agència de promoció econòmica de l’Ajuntament, juntament amb la Cambra de Comerç, ha atès els darrers quatre anys més de 32.000 empreses i persones emprenedores i prop de 60.000 demandes de servei.

20/02/2022 10:16 h

Ajuntament de Barcelona

L’activitat ha experimentat un creixement del 43% i s’ha vehiculat a través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, que es troba al MediaTIC (22@).

Un dels serveis més demanats ha estat el de constitució de noves empreses, que ha suposat en aquest període —entre el 2018 i el 2021— al voltant d’unes 600 peticions anuals (només amb l’excepció del 2020, quan aquesta xifra va baixar fins a 509). En termes d’internacionalització, atesos els efectes de la crisi de la covid-19 en la conjuntura econòmica, hi ha hagut un lleuger descens en el servei de projecció de les empreses al mercat exterior, tot i que es pretén que es reactivi a mesura que el mercat recuperi el dinamisme.

Un altre dels serveis duts a terme que ha experimentat un augment molt destacat en aquest temps ha estat el destinat a empreses i projectes finançats, que ha passat de 181 el 2018 a 610 en el darrer any. Pel que fa al finançament aixecat, s’ha mantingut estable al voltant dels 50 milions d’euros anuals. Prop del 70% d’aquest import correspon a operacions de finançament privat (business angels i venture capital).

En aquesta línia destaca, durant els anys 2020 i 2021, l’augment significatiu del pes dels microcrèdits, que s’han atès a través de la línia de BCrèdits de l’Ajuntament, juntament amb Avalis i l’Institut Català de Finances. Els microcrèdits han passat de representar menys de l’1% del finançament aixecat a l’OAE a més del 12%.

El primer sector atès: el comerç

D’altra banda, el Servei d’Assessorament Empresarial ha superat les 2.300 empreses acompanyades: 1.400 més que en l’exercici 2014-2017. En aquest cas, el sector principal que utilitza aquest servei és el del comerç, amb prop del 30% de les atencions, que s’han concretat sobretot en els serveis de suport a la digitalització i el programa Rethinking.

Pel que fa als perfils atesos a l’OAE el 2021, un any amb clars signes de recuperació, el 48% han correspost a persones emprenedores, que principalment han requerit informació i suport en els tràmits municipals i en la constitució d’empreses. En segon lloc, amb un 27%, hi ha formes mercantils (SA i SL), que han sol·licitat sobretot serveis de cerca de talent. I en tercer lloc es troben autònoms i SCP (20%), amb demandes d’informació per a tràmits municipals i assessorament en gestió empresarial.

Per sectors, encapçalen les demandes de serveis el comerç (22,6%), seguit dels serveis a les empreses (12,7%), la construcció i els serveis urbanístics (9,8%) i la indústria i la manufactura (9,5%).

Ubicació estratègica

La ubicació de l’OAE és essencial, ja que es troba en una zona on es localitzen un gruix considerable d’activitats econòmiques dels sectors considerats estratègics: els que construeixen el futur de la ciutat i generen ocupació de qualitat. En concret, representen el 48,4% del total d’activitats i inclouen la indústria, les TIC i els sectors creatius.

També, en aquest sentit, des de l’OAE opera la nova Oficina 22@, engegada el desembre del 2020, que en el primer any de funcionament ha atès 329 peticions. I just al costat s’ha obert recentment l’espai Barcelona International Welcome: una oficina adreçada al talent internacional que vol facilitar l’agilitació de tràmits i la gestió de les empreses que acaben d’aterrar a la ciutat o que estan a punt d’arribar.

 

Etiquetes associades a la notícia