Barcelona Cuida: 3.000 atencions i 137 contractacions de qualitat

L’espai pioner de les cures a la ciutat, Barcelona Cuida, es consolida com un equipament de referència al qual professionals, famílies i persones amb necessitat de cura poden accedir per rebre informació, orientació i assessorament. Hi ha serveis especialitzats per a persones amb diversitat funcional.

18/08/2021 18:07 h

Ajuntament de Barcelona

Des que es va crear, l’any 2019, l’equipament municipal Barcelona Cuida ha fet 3.000 atencions individuals relacionades amb la cura i ha ajudat a generar 137 contractes per a treballadores de la llar amb condicions justes i dignes.

Aquest és un dels resultats de la feina dels equips de l’equipament, especialitzat a oferir informació, assessorament i orientació a tota la ciutadania en l’àmbit de les cures i pensat específicament per acompanyar i facilitar la tasca de les persones cuidadores i les que són cuidades.

Les consultes més habituals que s’han atès a l’equipament han tingut a veure amb formacions, recursos de suport emocional, vinculació amb entitats, prestacions i tràmits diversos i grups de suport a la criança o la salut mental, entre d’altres.

Tot i que ja va obrir amb un nombre de recursos incorporats, Barcelona Cuida ha millorat els processos interns per poder oferir informació de manera àgil, accessible i adaptada als diferents col·lectius. Així, s’han aglutinat en una única llista més de mil cent recursos relacionats amb les cures, tant entitats com equipaments que tenen la seu social a la ciutat de Barcelona. Això inclou col·laboracions amb el conjunt dels serveis municipals, com per exemple el projecte Concilia, el Servei de Famílies Col·laboradores, el Banc del Moviment o el Pla de xoc en salut mental de Barcelona, entre molts d’altres, però també la recopilació d’informació sobre les residències de gent gran acreditades per la Generalitat de Catalunya o els serveis que ofereixen actors privats.

L’equipament, que va traslladar-se definitivament el setembre del 2020 al carrer de Viladomat, 127, fa atencions presencials, telemàtiques o telefòniques, però també ha funcionat com a espai de trobada i de debat per a més de noranta agents clau del territori vinculats al sector de les cures. Per exemple, enguany han tingut activitats de continuïtat al centre entitats com l’Associació de Supervivents Després del Suïcidi (DSAS), l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), l’entitat Dret a Morir Dignament, l’Associació Emília, l’Associació Xarxa sense Gravetat o bé l’Associació Europea sense Murs, entre d’altres.