Barcelona impulsa la primera Taula de Salut Mental

11/01/2016 19:33 h

Ajuntament de Barcelona

El 12% dels barcelonins es troben en risc de patir trastorns mentals, i els aturats de llarga durada en tripliquen les probabilitats.

El Govern municipal ha posat en marxa l’estratègia en el camp de la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció dels problemes i les malalties mentals a Barcelona. S’ha constituït el grup de treball que impulsarà la Taula de Salut Mental de Barcelona, que com a repte principal es plantejarà l’elaboració del primer Pla de salut mental de Barcelona.

Aquest pla implicarà, en el seu procés d’elaboració, totes les organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència, i dotarà la ciutat per primera vegada d’un marc de referència comú que identifiqui els criteris i els projectes prioritaris per enfortir el benestar de les persones que pateixen trastorns mentals, com depressió, esquizofrènia o bipolaritat, entre molts altres.

“A Barcelona el 12% de la població es troba en risc de patir un trastorn de salut mental al llarg de la vida. La crisi econòmica és el detonant de molts trastorns, ja que les persones que fa més de 2 anys que estan a l’atur tenen 3 vegades més de probabilitats de patir un trastorn o una malaltia mental que la resta. És per això que necessitem aquest pla, per abordar la salut mental des de la transversalitat, amb eixos principals com l’educació, l’ocupació i la integració social”, ha explicat la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, abans d’assisitir a la primera reunió que configurarà la Taula de Salut Mental.

En la primera reunió han participat 43 representats de diferents entitats i institucions de diversos àmbits involucrades en la salut mental. S’ha fixat com a termini el final de l’estiu del 2016 per tenir enllestit el Pla de salut mental, que haurà de concretar mesures per millorar el benestar de les persones que pateixen trastorns mentals.