Barcelona participa en la conferència “Entorns amigables per a les persones grans”

21/03/2017 14:47 h

Toni Duarte Blanco

La primera sessió del cicle de conferències en línia amb experts internacionals sobre envelliment, va córrer a càrrec de la Sra. Alana Officer,  Assessora  d’Envelliment i Cicle de Vida de l’OMS, qui es va centrar en l’estat actual de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les persones grans, els seus aprenentatges i els seus reptes de futur.

Actualment la Xarxa està integrada per 380 ciutats i comunitats de 37 països on viuen més de 134 milions de persones. Aquesta xarxa és un dels projectes prioritaris de la Organització Mundial de la Salut perquè representa la millor estratègia per afrontar col·lectivament el repte de l’envelliment mundial de la població i garantir una bona qualitat de vida de les persones més grans en el seu entorn quotidià.

En la seva intervenció ha destacat que fins ara  els sistemes de salut han estat el principal impulsor de les millores en l’esperança de vida i en la qualitat de vida i ho continuen sent però ara no han de ser l’únic factor. La qualitat de vida de les persones i especialment de les persones grans passa per la millora de l’entorn.  La relació amb el nostre entorn immediat i com aquest facilita o dificulta les nostres capacitats tant físiques com de desenvolupament personal marca la nostra qualitat de vida real i percebuda.

L’objectiu de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les persones grans és treballar conjuntament, facilitant l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les ciutats i comunitats implicades i compartir les experiències exitoses. La Xarxa té el repte de continuar expandint-se,  implicar a nous actors, interrelacionar-se amb altres xarxes i aprofundir en la recerca.

La Xarxa integra ciutats i comunitats de tot el món amb realitats molt diverses. Les bones pràctiques no són extrapolables d’un lloc a un altre però hi ha uns aprenentatges comuns: els entorns segurs i saludables i les bones xarxes relacionals són claus per la qualitat de vida de les persones grans i molt especialment de les molt grans i perquè aquestes puguin continuar vivint en el seu entorn quotidià el màxim de temps possible.

Aquest cicle de conferències forma part de l’estratègia de formació i difusió de la Xarxa de Ciutats Amigables i s’adreça a tots els membres de la Xarxa i a totes les persones interessades en el foment de la qualitat de vida en l’envelliment.