Cap a una mobilitat més sostenible i segura

01/02/2017 10:11 h

Ajuntament de Barcelona

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat s’ha reclamant una llei per finançar el transport públic i el desplegament d’una llei autonòmica. En la reunió, en què han participat 90 entitats vinculades a aquest àmbit, s’han defensat acords que han d’aconseguir una ciutat menys contaminada i més eficient i accessible, com la congelació de tarifes o l’acord per finançar dues estacions de la línia 10 sud.

En aquest sentit, l’alcaldessa de Barcelona ha defensat que s’ha d’invertir en transport públic per aconseguir una ciutat més saludable i sostenible, i també perquè “és una de les principal eines per garantir una ciutat més equitativa, amb el mateix servei a tothom i a tots els barris de la ciutat”. Alhora, ha reclamat una llei estatal que permeti un finançament estable, suficient i ajustat a les necessitats en matèria de transport públic i que la Generalitat desplegui la llei autonòmica. “Ja portem molts esforços acumulats que surten dels propis recursos, i això a la llarga no és sostenible”, ha manifestat.

Al mateix temps s’està treballant en el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018, que té per objectiu fomentar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic i reduir un 21% l’ús del vehicle privat. Amb les mesures implantades, com el protocol de mesures per combatre la contaminació, la millora de la infraestructura ciclista o la implantació de la superilla pilot del Poblenou, aquest 2016 s’han incrementat un 4,4% els viatges en autobús a la ciutat i un 14% els desplaçaments en bicicleta.

A més, s’està treballant a llarg termini per elaborar un nou pla de mobilitat urbana per als anys 2019-2024 que doni continuïtat a l’actual i consolidi els objectius previstos. El nou pla seguirà recollint el model de superilles i tenint com a objectius transversals la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. El nou document incorporarà els temes de contaminació i els temes tarifaris com a elements centrals. El calendari preveu l’elaboració de la diagnosi durant el primer semestre del 2017.

Més informació